Show simple item record

dc.contributor.advisorFredrik P. Milani
dc.contributor.authorAkande, Adefisayo
dc.date.accessioned2019-10-15T09:26:38Z
dc.date.available2019-10-15T09:26:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/66164
dc.description.abstractKindlustus on olnud globaalse majanduse võtmekomponendiks oma lisatasude suuruse, investeerimismahtude ja ennekõike oma isikliku ja äririski katva sotsiaalse ja majandusliku rolli tõttu. Aastate jooksul on antud sektoris olnud püsiv reform, kuid sellele vaatamata on kindlustuse tööstusharu jäänud suuremalt jaolt samaks oma ärimudeli ja toimimise osas. Seda sektorit domineerivad vahendajad, kes mängivad võtmerolli kliendi vajaduste mõistmises ja viivad selle kokku kindlale sihtgrupile mõeldud kindlustustootega. PwC poolt tehtud uuring raportis „Kindlustus 2020: Muutuse pööramine võimaluseks“ [1] võtab arvesse sotsiaalsed, tehnoloogilised, keskkondlikud, majanduslikud ja poliitilised faktorid ning viitab sellele, et kindlustuse sektoril on vajadus muutuda agentuuripõhisest jaotusmudelist kasutusepõhiseks ärimudeliks. Antud uurimustöö uurib plokiahela tehnoloogiat ja selle häirivat mõju kindlustussektorile hinnates praegust äriprotsessi ja –mudelit ning seda, kuidas see tehnoloogia suudab antud mudeleid täiustada. Uurimustöö järeldusena pakutakse uut protsessi suunda kindlustuse tööstusharule rõhutades kliendile pakutavat parema väärtusega teenust, kus on kasutusel plokiahela tehnoloogia. Võtmesõnad: plokiahela tehnoloogia, kindlustuse äriprotsess, jaotatud peaarvetehnoloogia
dc.description.abstractThe insurance industry has been a key component of the global economy by the amount of premiums it generates, the scale of its investment and more fundamentally, the essential social and economic role it plays in covering personal and business risk. Over the years, there have been a growing reform in this sector but despite some of these reforms, the insurance industry has remained much the same in its business model and operations. The sector has been dominated by intermediaries who play the key role of understanding and matching the need of the customer with specific tailored insurance product. A research conducted by PwC in a report titled “Insurance 2020: Turning change into opportunity” [1], takes into account STEEP (Social, Technology, Environmental, Economic and Political) drivers all points to the need of the insurance sector to evolve from the agency- based distribution model to an usage based business model. This paper examines the blockchain technology and its disruptive power in the insurance sector by evaluating the current business process and model in the industry and how this technology can improve this model. This paper concludes by proposing a new process flow for the insurance industry placing emphasis on better values service to the customer using blockchain technology.
dc.language.isoen
dc.titleBlockchaini häiriv jõud kindlustusvaldkonnas
dc.title.alternativeDisruptive Power of Blockchain on the Insurance Industry
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record