Show simple item record

dc.contributor.advisorHelger Lipmaa
dc.contributor.advisorJanno Siim
dc.contributor.advisorKarim Baghery
dc.contributor.authorAtapoor, Shahla
dc.date.accessioned2019-10-15T09:39:56Z
dc.date.available2019-10-15T09:39:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/66456
dc.description.abstractViimastel aastatel on krüptoraha ja plokiahela tehnoloogia leidnud suurt tähelepanu nii kaubanduslikust kui ka teaduslikust vaatenurgast. Krüptoraha kujutab endast digitaalseid münte, mis kasutades krüptograafilisi vahendeid võimaldab turvalisi tehinguid võrdvõrkudes. Bitcoin on kõige tuntum krüptoraha, mis võimaldab otsetehinguid kasutajate pseudonüümide vahel ilma, et oleks vaja kolmandaid osapooli. Paraku kui kasutaja pseudonüüm on seotud tema identiteediga, on kõik tema tehingud jälgitavad ning kaob privaatsus.Selle lahendamiseks on välja pakutud erinevaid privaatsust säilitavaid krüptorahasi, mis kasutavad anonüümsete tehingute saavutamiseks krüptograafilisi tööriistu. Zerocash on üks populaarseimatest privaatsetest krüptorahadest, mis kasutab iga tehingu allika, sihtkoha ja väärtuse varjamiseks nullteadmustõestust.Antud töö koosneb kahest peamisest osast.Esimeses osas kirjeldame, pärast lühikest ülevaadet mõnest privaatsest krüptorahast (Bitcoin, Monero ja Zerocoin), Zerocashi konstruktsiooni ja anname intuitsiivse seletuse selle tööpõhimõttele. Me tutvustame kasutuselevõetud primitiive ja arutleme iga primitiivi rolli üle mündi konstruktsioonis. Erilist tähelepanu pöörame kompaktsetele nullteadmustõestusetele (zk-SNARKidele), millel on peamine roll Zerocashis.Kuna nullteadmustõestus on niivõrd olulisel kohal Zerocashis (ja teistes privaatsetes rakendustes) siis töö teises osas pakume välja uue variatsiooni Grothi 2016. aasta zk-SNARKile, mis on seni kõige tõhusam.Erinevalt Grothi konstruktsioonist, meie variatsioonis ei ole võimalik tõestusi modifitseerida.Muudatused mõjutavad nullteadmustõestuse tõhusust vaid minimaalselt ning meie konstruktsioon on kiirem kui Grothi ja Malleri 2017. nullteadmustõestus, mis samuti välistab muudetavuse.
dc.description.abstractDuring last few years, along with blockchain technology, cryptocurrencies have found huge attention from both commercial and scientific perspectives. Cryptocurrencies are digital coins which use cryptographic tools to allow secure peer-to-peer monetary transactions. Bitcoin is the most well-known cryptocurrency that allows direct payments between pseudonyms without any third party. If a user's pseudonym is linked to her identity, all her transactions will be traceable, which will violate her privacy. To address this, various privacy-preserving cryptocurrencies have been proposed that use different cryptographic tools to achieve anonymous transactions. Zerocash is one of the most popular ones that uses zero-knowledge proofs to hide the source, destination and value of each transaction. This thesis consists of two main parts. In the first part, after a short overview of some cryptocurrencies (precisely Bitcoin, Monero and Zerocoin), we will explain the construction of Zerocash cryptocurrency and discuss the intuition behind the construction. More precisely, we will introduce the deployed primitives and will discuss the role of each primitive in the construction of the coin. In particular, we explain zero-knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge (a.k.a. zk-SNARKs) that play the main role in achieving strong privacy in Zerocash. Due to the importance of zk-SNARKs in privacy-preserving applications, in the second part of the thesis, we will present a new variation of Groth's 2016 zk-SNARK that currently is the most efficient pairing-based scheme. The main difference between the proposed variation and the original one is that unlike the original version, new variation guarantees non-malleability of generated proofs. Our analysis shows that the proposed changes have minimal effects on the efficiency of the original scheme and particularly it outperforms Groth and Maller's 2017 zk-SNARK that also guarantees non-malleability of proofs.
dc.language.isoen
dc.titlePrivaatsed plokiahelad ja zk-SNARKid
dc.title.alternativeOn Privacy Preserving Blockchains and zk-SNARKs
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record