Show simple item record

dc.contributor.advisorMaiste, Juhan, juhendaja
dc.contributor.advisorPäll, Janika, juhendaja
dc.contributor.authorRajavee, Holger
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2019-11-11T13:28:18Z
dc.date.available2019-11-11T13:28:18Z
dc.date.issued2019-11-11
dc.identifier.isbn978-9949-03-219-8
dc.identifier.isbn978-9949-03-220-4 (pdf)
dc.identifier.issn1406-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/66595
dc.description.abstractAlates oma tekkimisest antiikajal on mõiste “geenius” lääne tsivilisatsiooni kultuuriloos kandnud eneses mitmeid tähendusi, teinud läbi mitmeid semantilisi muutusi, jõudes meie kaasaegsesse keelepruuki kui laialttarvitatav omadussõna, mille ajalooline tähendusväli on ununenud või muutunud olematuks. Ometi on sellel mõistel mängida ajalooliselt oluline roll, seda eriti kunstiteooria ja –ajaloo kontekstis, omades määravat tähendust kõikide kunstivaldkondade kujunemisloos. Uurimistöö keskendub geeniuse mõiste, kitsamalt kunstnik-geeniuse idee arengule ühe sajandi vältel 17. sajandi keskpaigast kuni 18. sajandi keskpaigani, mil formeerub, filosoofilises plaanis mõjutatuna suurel määral uusplatonismist, visioon moodsast geeniusest, geeniusest kui subjektist, eneseküllasest autorist, unikaalsete omadustega varustatud isikust. Teisisõnu öelduna on see ajajärk, mil kujundatakse välja arusaam kunstnikust selle tänapäeval mõistetavas tähenduses, idee kunstnik-geeniusest, mis ilmekalt reflekteerub 20. sajandi kunstniku retseptsioonis. Tegu on interdistsiplinaarse kultuuriajaloolise uurimistööga, mis hõlmab antud teema kontekstis enesesse erinevaid käsitlusi nii kunstiajaloo, kunsti- ja kirjandusteooria, filosoofia ja esteetikadistsipliini valdkondadest. Prantsuse ja Briti eriilmeliste geeniuse-käsitluste kaudu, mis moodustavad teineteist täiendades moodsa kunstnik-geeniuse idee tervikkuvandi, avab uurimistöö selle nähtuse arenguloo erinevad etapid, toetudes kahe nimetatud traditsiooni esindavate olulisemate autorite allikmaterjalidele. Töös on vaatluse all erinevad geeniuse ideed kujundavad komponendid, nagu näiteks leiutuslikkus, innustatus, kujutlusvõime, loovus, jt, millel rajaneb kunstnik-geeniuse olemuslik idee. Prantsuse ja Briti traditsiooni omavaheline võrdlusanalüüsis kerkivad reljeefselt esile kaks erinevat lähenemisviisi selle fenomenile, moodustades omavahelises sümbioosis terviknägemuse kaasaegsest kunstnikust.  et
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5280782et
dc.language.isoestet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes historiae Universitatis Tartuensis;48
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectFrenchet
dc.subjectEnglishet
dc.subjectart philosophyet
dc.subjectart theoryet
dc.subjectestheticset
dc.subjectartistset
dc.subjectgeniuset
dc.subject17th centuryet
dc.subject18th centuryet
dc.subject20th centuryet
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.otherprantsuseen
dc.subject.otheringliseen
dc.subject.otherkunstifilosoofiaen
dc.subject.otherkunstiteooriaen
dc.subject.otheresteetikaen
dc.subject.otherkunstnikuden
dc.subject.othergeniaalsusen
dc.subject.otherreflektsioonen
dc.subject.other17. sajen
dc.subject.other18. sajen
dc.subject.other20. sajen
dc.titleMoodsa kunstnik-geeniuse idee sünd ja kujunemine Prantsuse ja Briti traditsiooni põhjal 17.–18. sajandil ning selle refleksioonid 20. sajandilet
dc.title.alternativeThe birth and formation of the idea of modern artistic genius in French and British traditions in the seventeenth and eighteenth centuries and its reflections in the twentieth centuryen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess