Show simple item record

dc.contributor.authorPoolma, Eliise
dc.date.accessioned2020-01-17T12:06:11Z
dc.date.available2020-01-17T12:06:11Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/66926
dc.description.abstractRödluvan från 1986 är en självbiografisk roman av Märta Tikkanen, den finlandssvenska författaren, som fick stor uppmärksamhet på 1970-talet, i mitten av könsrollsdebatten. Enligt Larsson är Tikkanens Rödluvan en bearbetning av både sagan om Rödluvan och författarens eget verk Århundradets kärlekssaga (1978), och dessa texter används som „resonansbottnar”. Hon hävdar att i Rödluvan, liksom i många andra böcker, försöker Tikkanen hitta logiken i en kvinnas liv och Larsson beskriver den som „den mest omfattande av dessa undersökningar”. (Larsson 1997: 166) Clason (1989: 165) skriver att i Grimms Rödluvan har Tikkanen „hittat sin nyckelhistoria” för att tolka sina egna erfarenheter. Enligt henne har Tikkanen „läst den gamla Grimmsagan med nya ögon och häpnat över dess användbarhet” (Clason 1989: 167). Enligt min mening återstår frågor: hur har Tikkanen egentligen använt sagan i sin roman och är det verkligen bara Grimms version som spelar en roll där? På grund av det ska den här uppsatsen ägna sig åt att analysera förhållandet mellan Rödluvansagan och Tikkanens roman. Vad beträffar strukturen ska jag efter en kort översikt av romanens handling förklara begrepp hos Genette och Müller som beskriver förhållanden mellan texter och sedan ge en översikt över feministisk sagokritik. På grund av sagans internationella berömmelse och enorma spridning kan sagan om Rödluvan inte behandlas som en vanlig hypotext. Därför ska jag redogöra för Rödluvansagans utveckling och dess tolkningar. I analysdelen ska jag först ägna mig åt tydliga parelleller mellan sagan och romanen för att sedan analysera sambandet på ett djupare plan. Till sist ska jag analysera hur romanen förhåller sig till feministisk sagokritik.en
dc.language.isosven
dc.publisherTartu Ülikoolen
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMärta Tikkanenen
dc.subjectRödluvanen
dc.subjectFeminismen
dc.subjectIntertextualiteten
dc.titleLiv och död i skogen. Förhållandet mellan Rödluvansagan och Märta Tikkanens "Rödluvan"en
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess