Show simple item record

dc.contributor.advisorKruup, Kaspar, juhendaja
dc.contributor.authorLees, Paul
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2020-06-09T13:23:52Z
dc.date.available2020-06-09T13:23:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/67733
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli luua hõlpsasti kasutatav ning ülevaatlik meetod kõnekirjutamise, kõneanalüüsi ning kõnekunsti õppimise toetamiseks. Käsitlesin kõnekirjutamist klassikalise retoorika raamistikus, kasutades selleks eelkõige kaasaegsete tunnustatud autorite töid. Retoorika jaguneb viide faasi, milleks on leiutamine, materjali korrastamine, stiil, meeldejätmine ning esitamine. Keskendusin neist kolmele esimesele, mis tegelevad otseselt teksti koostamisega. Kõne kui koostamisprotsessi lõpp-produkti jagasin kolmeks tasandiks: makrotasand, mis käsitleb kõne terviklikkust, mesotasand, mis kirjeldab kõne ülesehitust, ning mikrotasand, mis keskendub retoorilistele võtetele. Teooria andis ülevaate kõne loomisprotsessist, alustades keskse mõtte leidmisega, lõpetades konkreetsete retooriliste võtete valimisega. Teoreetilised lähtepunktid koondasin lõpuks kokku kompaktseks mudeliks, millest kõne loomisel ning analüüsimisel lähtuda. Loodud mudelit katsetasin Eesti poliitilistel kõnedel ning intervjueerisin ka kõnede kirjutajaid, et loomisprotsessi paremini mõista. Üleüldiselt toimib raamistik ootuspäraselt, lubades iseloomustada iseseisvaid kõnekoostamise faase ning kõnetasandeid. Faasidest ning tasanditest kogutud info põhjal on võimalik teha kõne kohta kokkuvõtvaid üldistusi. Kuigi loodud mudel annab paremad võimalused pigem kõne kirjeldavaks analüüsiks, on selle abil võimalik ka kõne kvaliteeti hinnata, sest retoorika algtõed loovad selged juhtnöörid, millest kindlas faasis või kindlal tasandil lähtuda võiks. Mudeli näol on tegemist kompaktse tööriistaga kõneanalüüsiks, mille saab ümber pöörata ka kõnede kirjutamiseks.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleKõneanalüüsi meetodi koostamine ning testimine Eesti poliitiliste kõnede näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess