Show simple item record

dc.contributor.advisorHimma-Kadakas, Marju, juhendaja
dc.contributor.advisorBeilmann, Mai, juhendaja
dc.contributor.authorMännilaan, Lisanna
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2021-06-16T12:52:18Z
dc.date.available2021-06-16T12:52:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/72518
dc.description.abstractMagistritöö valmis Journalistic Role Performance’i rahvusvahelise uuringu raames. Eestis kogutud trüki-, tele-, raadio- ja veebimeedias avaldatud uudiste kontentanalüüsi tulemustest nähtub, et ajakirjanduslike rollide täitmine Covid-19 uudistes ja tavauudistes on erinev. Covid-19 teemade kajastamisel täitsid ajakirjanikud kõige enam teenindaja rolli, mis kirjeldavad sündmuste või otsuste mõju kajastamist igapäevasele elule, ja kodaniku rolli täitmise tunnuseid, mille abil rolli täitjad lokaliseerisid. Teisel kohal oli Covid-19 uudistes täidetud kodaniku roll. Seega täitsid Covid-19 teemade kajastamisel ajakirjanikud ühiskondliku infovahendaja rolli ehk reageerisid kriisiolukorrale seades prioriteediks kõige vajalikuma teabe vahendamise kodanikele. Kui teenindaja ja kodaniku roll oli Covid-19 uudistes enim täidetud rollid, siis tavauudistes oli nende rollide täitmine tagasihoidlikum. Sekkuja ja valvekoera täitmine oli nii Covid-19 kui ka tavauudistes peaaegu samal tasemel. See kvantitatiivne leid viitab, et sekkuja ja valvekoera rollid on Eesti ajakirjanduslike rollide täitjate alusrollid, millest uudiste kajastamisel lähtutakse. Infomeelelahutaja roll oli tavauudistes üks täidetumaid rolle, kuid Covid-19 uudistes esines sensatsioonile ja emotsioonile rõhuva rolli täitmist mõneti vähem. Lojaalse vahendaja rolli tunnuseid esines nii tavauudiste aga ka Covid-19 uudistes kõige harvemini. Samas vaadates erinevate andmekorjepäevade Covid-19 uudiseid, siis viiruslainete ajal sagenes mõneti lojaalse vahendaja rolli täitmine, aga siiski väga madalal esinemissagedusel. Nagu viidatud muutus ajakirjanduslike rollide täitmine Covid-19 uudistes andmekorjepäevade jooksul. Suuremaid erinevusi on esimese ja teise koroonaviiruse laine ajal ajakirjanduslike rollide täitmise vahel. Esimese laine ajal (veebruar 2020 kuni juuni 2020) täideti eelkõige teenindaja ja kodaniku rolli, aprillikuus suurenes ka sekkuja roll ning kolme rolli esinemissagedus püsis kõrge kuni viiruslaine lõppemiseni juunikuus. Suvel, peale esimest viiruselainet esineb enim valvekoera ja sekkuja roll. Teise laine alguses, oktoobris ja novembris kasvab sekkuja ja infomeelelahutaja rollide täitmise tunnuste esinemissagedus Covid-19 uudistes. Erinevalt esimesest lainest, ei tõuse teise viiruslaine eel ja avakuudel teenindaja ning kodaniku rollide täitmise tunnuste esinemissagedus. Need kvantitatiivsed leiud viitavad, et kui esimese viiruslaine ajal täideti eriolukorra tingimustes enim kriisinfot vahendavat teenindaja rolli, siis pandeemia jooksul kohanesid ajakirjanikud pandeemia olukorraga ja naasesid täitma sekkuja ning valvekoera rolle, mida uuringuandmetele tuginedes võib pidada Eesti ajakirjanike põhirollideks.et
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5450969*est
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectajakirjanduset
dc.subjectajakirjanikudet
dc.subjectrollid (sotsiol.)et
dc.subjectuudisedet
dc.subjectkoroonahaiguset
dc.subjectkoroonaviirus SARS-CoV-2et
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleAjakirjanduslike rollide täitmine eestikeelsetes Covid-19 uudisteset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess