restrictedAccess
Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt restrictedAccess