Show simple item record

dc.contributor.advisorMandel, Anni
dc.contributor.advisorKroon, Kristel
dc.contributor.authorReila, August
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Keemia instituutet
dc.date.accessioned2021-10-07T10:58:24Z
dc.date.available2021-10-07T10:58:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/74671
dc.description.abstractKäesolevas bakalaureusetöös kontrolliti spektrofotomeetrilise üldfosfori määramise metoodika (põhineb standardil EVS-EN ISO 6878, mida kasutatakse veeproovidest üldfosfori sisalduse määramiseks) sobivust erinevate tehnoloogiatega (tihendamine, tahendamine, komposteerimine, kuivatamine ja põletamine) töödeldud reoveesette proovidest üldfosfori sisalduse määramiseks. Spektrofotomeetrilise üldfosfori määramise metoodika sobivust kontrolliti võrdlusmõõtmiste Aquacheck AQ531 prooviga (kuivatatud homogeniseeritud proov) ning kuna metoodika saagise väärtused jäid lubatud normipiiresse, siis järeldati, et metoodika on sobilik üldfosfori määramiseks erinevate tehnoloogiatega töödeldud reoveesettest. Spektrofotomeetrial põhineva üldfosfori määramise metoodikaga saadud üldfosfori kontsentratsioone võrreldi ka Kjeldahli metoodikaga (põhineb standardil EVS-EN 14672:2005), millega määratakse üldfosfori sisaldust tahketest proovidest) määratud üldfosfori sisaldustega ning analüüsitulemused näitasid, et kasutatud metoodikatega saadud tulemused on omavahel sarnased (erinevus keskmiselt 7%). Töös katsetati ka mineraliseerimise segu kontsentratsiooni ja mineraliseerimise kestvuse muutmist, et teada saada, kas nende parameetrite muutmine avaldab mõju erinevalt töödeldud reoveesette üldfosfori analüüsitulemustele ning et leida optimaalsed tingimused üldfosfori sisalduse määramiseks erinevate tehnoloogiatega töödeldud reoveesettest. Tulemustest selgus, et mineraliseerimise aeg ja mineraliseerimise segu kontsentratsioon ei avaldanud märkimisväärset mõju erinevate tehnoloogiatega töödeldud reoveesette üldfosfori sisalduse määramise tulemustele.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectüldfosforet
dc.subjectreoveeseteet
dc.subjectEVS-EN ISO 6878et
dc.subjectEVS-EN 14672:2005et
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleReoveesettest spektrofotomeetrilise üldfosfori määramise metoodika sobivuse kontrollet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess