Show simple item record

dc.contributor.advisorKasuk, Heili
dc.contributor.advisorNerut, Jaak
dc.contributor.authorLobjakas, Wiljar
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Keemia instituutet
dc.date.accessioned2021-10-12T09:34:40Z
dc.date.available2021-10-12T09:34:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/74831
dc.description.abstractKäesolevas töös uuriti hapniku redutseerimise reaktsiooni (ORR) Pt nanoosakestel, mis on sadestatud turbast sünteesitud süsinikalusmaterjalile kolme erineva meetodiga – kasutades redutseerijana NaBH4, etüleenglükooli või isopropüülalkoholi. Uuritavate materjalide füüsikaliseks karakteriseerimiseks teostati N2 sorptsioonianalüüs, röntgenstruktuurianalüüs ja termogravimeetriline analüüs. Elektrokeemiliseks karakteriseerimiseks mõõdeti materjalide elektrokeemiliselt aktiivne pindala (ECA) kolmeelektroodse süsteemiga 0,1 M HClO4 lahuses ja prootonvahetusmembraaniga kütuseelemendi (PEMFC) ühikrakus. Materjalide ORR-i kineetikat uuriti pöörleva ketaselektroodi meetodiga. PEMFC ühikrakus uuriti materjalide aktiivsust. Tulemustena leiti, et mida suurem on materjali ECA, seda suurem on ka katalüütiline aktiivsus. Võrreldes kommertsiaalse materjaliga (60% Pt on HSA Ketjenblack) on töös uuritud materjalid vähem aktiivsed.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsembargoedAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPEMFCet
dc.subjectkomposiitkatalüsaatoret
dc.subjectturbasüsiniket
dc.subjectkatalüsaatori alusmaterjalet
dc.subjectplaatinaet
dc.subjectORRet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleHapniku redutseerimise uurimine plaatina nanoosakestel, mis on sadestatud turbast sünteesitud süsinikkandjaleet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as embargoedAccess