Tsensuurikomitee Tartu ülikooli juures, kuhu kuulusid rektor, professorid jt õppejõud, tegutses 1803–1826, iseseisev Tartu Tsensuurikomitee 1826–1850, Tartu üksiktsensor alates 1850.

Fond 26

1804–1830, 1858–1865

471 säilikut

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Collections in this community

Recent Submissions