Show simple item record

dc.contributor.advisorKastepõld-Tõrs, Kaia, juhendaja
dc.contributor.authorUsberg, Kaisa
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-12-06T14:33:34Z
dc.date.available2021-12-06T14:33:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/76042
dc.description.abstractUues rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis (RHK-11) täpsustatakse kohanemishäire diagnostilisi kriteeriume. Seetõttu on tekkinud vajadus uute kohanemishäire mõõtevahendite järgi. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli eesti keelde kohandada kohanemishäire küsimustik IADQ. Uuriti seoseid kohanemishäire ja teiste vaimsete häirete sümptomite vahel. 135 uuringus osalejal paluti täita eestikeelne IADQ, posttraumaatilise stressihäire sümptomeid hindav Sündmuse mõju skaala ja Emotsionaalse enesetunde küsimustik. Andmetega viidi läbi uuriv faktoranalüüs ja korrelatsioonianalüüs. IADQ väidetega läbi viidud faktoranalüüsist eraldus üks faktor „Kohanemishäire“ (omaväärtus 4,103), mis kirjeldas 62,2% andmete varieeruvusest ning mille sisereliaablusnäitaja oli  = 0,907. Korrelatsioonianalüüsis leiti, et IADQ üldskoor on tugevas positiivses korrelatsioonis nii posttraumaatilise stressihäire (r = 0,598), depressiooni (r = 0,662) kui ka ärevuse (r = 0,694) skooridega, p < 0,01. Tulevikus võiks kaasata suurema (s.h kliinilise) valimi ning kliinilise intervjuu meetodi.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkohanemishäireet
dc.subjectIADQet
dc.subjectIADQen
dc.subjectRHK-11et
dc.subjectRHK-11en
dc.subjectadjustment disorderen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleKohanemishäire küsimustiku IADQ („The International Adjustment Disorder Questionnaire“) eesti keelde tõlkimine ja piloteerimineet
dc.title.alternativeAdapting IADQ („The International Adjustment Disorder Questionnaire“) to Estonian: a pilot studyen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess