Udo Ivask (1878–1922), eesti raamatuteadlane, ekslibrist.

Fond 33

1852–2004

Nim. 1: 66 säilikut; nim. 2: 132 säilikut

U. Ivaski isiklikud ja suguvõsa dokumendid, elulookirjeldus, mälestused. Tütre Helene Kulpa jt tööd U. Ivaski elu ja tegevuse kohta. Kirjad. Vene bibliograafiaalaste ajakirjade bibliograafilised ülevaated, eestikeelsete ajalehtede ja ajakirjade bibl. kartoteek (1766-1921). Tartu ülik. raamatukogu elseviiride kataloog. Genealoogiad ja nende koostematerjalid Ivaskite ja sugulussidemetes olevate perekondade kohta: Brempellid, Hasselid, Matvejevid, Živagod, Bitnerid, Frolovid. Tartu Linna Nekropolis (tähestikuline kartoteek). "Opisanije russkih kniênõh znakov (Ex-libris)" 4., avaldamata köite käsikirja algvariant. U. Ivaski joonistatud eksliibrised ja joonistused, tema loodud eksliibriste nimestik. U. Ivaski ja tema sugulaste fotod ja gravüürportreed. Friedrich Baeckmanni farmaatsia loengud Tartu ülikoolis. Raamatuteadlaste, ekslibristide ja U. Ivaski uurijate kirjad Helene Kulpale. U. Ivaskile pühendatud koosolekute ja konverentside materjalid.

Arhiivinimistu

Arhiivi kirjeldus

Collections in this community

Recent Submissions