Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

openAccess
Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt openAccess