Show simple item record

dc.contributor.advisorKurg, Reet, juhendaja
dc.contributor.authorReinsalu, Olavi
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.date.accessioned2022-06-29T12:04:39Z
dc.date.available2022-06-29T12:04:39Z
dc.date.issued2022-06-29
dc.identifier.isbn978-9949-03-915-9
dc.identifier.isbn978-9949-03-916-6 (pdf)
dc.identifier.issn2228-0855
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/82891
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractVähkkasvaja on väga kompleksne haigus, mis on endiselt üks suurimaid surma põhjusi maailmas. Seetõttu on vähi-uuringud olnud prioriteetne suund teaduses pikka aega. Vähivastane immuunteraapia on paljulubav uudne tehnoloogia, mis seisneb inimese enda immuunsüsteemi ergutamises vähiga tõhusamalt võitlemiseks. Üheks immuunteraapia eelduseks on sihtmärgi ehk antigeenide olemasolu, mis on spetsiifilised just vähkkoe suhtes. Vähi-testis antigeenid (ingl lüh CTA) on valgud, mida tavapäraselt rakud toodavad ehk ekspresseerivad peamiselt munandites ehk testistes, kuid haiguslikult võivad need olla kõrgel tasemel ekspresseeritud ka erinevates vähkkasvajates. On näidatud, et CTA-d osalevad vähi arengut soodustavates protsessides, kuid antigeenidena võivad need esile kutsuda ka vähivastast immuunvastust. MAGE-A4, kui tuntud CTA, on tsütoplasmas või rakutuumas lokaliseeruv osalise korrapäratu struktuuriga valk, millel on kirjeldatud nii vähi kasvu soodustavaid kui ka pärssivaid omadusi. MAGE-A4 täpsest rakulisest funktsioonist on endiselt vähe teada. Üks moodus, kuidas vähk oma arengut ning levikut kehas toetab on rakuväliste ehk ekstratsellulaarsete vesiikulite (EV-d) rakendamine soodsate tingimuste tekitamiseks kehas. EV-d on membraaniga ümbritsetud nanoskaalas osakesed, mida rakud vabastavad endast rakuvälisesse ruumi. EV-sid võib leida kõigist kehavedelikest nagu näiteks verest või uriinist. EV-sid peetakse rakuvahelise suhtluse vahendajateks, sest need on võimelised edastama bioaktiivseid molekule ühest rakust teise. Sellise laia rolli tõttu osalevad EV-d pea kõikides füsioloogilistes ja patoloogilistes protsessides kehas, sh ka vähis. Viiruslaadsed partiklid (VLP-d) on EV-de sarnase struktuuri ja suurusega osakesed, mis erinevad ainult viiruse kapsiidi poolest, mis paikneb vesiikuli sees. VLP-d viiruse genoomi ei sisalda ja pole seetõttu nakkusohtlikud. VLP-de moodustumist on võimalik esile kutsuda kui viia rakkudesse viiruse kapsiidi valgu geen. Tänu biosobivusele ja -stabiilsusele peetakse EV-sid ja VLP-sid potentsiaalseteks vahenditeks uudsetes vähivastastes teraapia ja diagnostika tehnoloogiates. Käesolevas lõputöös avastati, et MAGE-A4 paigutatakse Moloney hiire leukeemia viiruse VLP-desse ja natiivsetesse EV-desse rakkude poolt, mis MAGE-A4 ekspresseerivad. Nii kunstlikult indutseeritud VLP-d kui ka natiivselt moodustunud EV-d eksponeerivad MAGE-A4 nende välispinnal, mis on üllatav nähtus kui arvestada MAGE-A4 rakusisest lokalisatsiooni. MAGE-A4 oli tuvastatav erinevate suurustega EV populatsioonidest, mis viitab MAGE-A4 inkorporeerimisele EV-desse erinevatest alatüüpidest. Tüüpilistes EV-de hoiustamistingimustes olid MAGE-A4 kandvad EV-d (MAGEA4-EV-d) väga stabiilsed – 21 päeva pikkuse mõõtmisperioodi jooksul ei tuvastatud MAGE-A4 kontsentratsioonis ega EV omadustes muutusi. Kuid enam kui kaks sulatus-külmutustsüklit avaldavad MAGEA4-EV-dele kahjulikku mõju, millele viitas tuvastatud MAGE-A4 kontsentratsiooni langus. MAGEA4-EV-de keemiliste töötluste tulemused vihjasid MAGE-A4 seondumisele EV-de membraanile pigem hüdrofoobsete interaktsioonide toel, mitte aga elektrostaatiliste jõudude abil. Puhastatud MAGE-A4 valku ja EV-sid kokku segades järeldati, et MAGE-A4-l on biokeemilisi omadusi, mis võimaldavad sellel seonduda vesiikulite välismembraanile rakulisi mehhanisme kasutamata. MAGE-A4 ekspresseeriti ka liitvalguna rohelise fluorestsentse valguga EGFP-ga hiire fibroblastides, millest eraldati EV-d. Nende analüüsimisel selgus, et MAGE-A4 on võimeline suunama EV-desse täiendavat bioloogilist materjali, mis tavaliselt sinna ei pakita. Liitvalguna ekspresseerimine ei takistanud MAGE-A4 eksponeerumast ka EV-de pinnal nii rakust eraldatuna kui ka passiivse kontakti võimaldamisel. Nende tulemuste põhjal järeldati, et MAGE-A4 võib olla inkorporeeritud EV-desse ja VLP-desse ning paigutatud nende pinnale nii sihipäraste rakuliste radade kui ka MAGE-A4 biokeemiliste omaduste tõttu. Töös kirjeldatud omadused teevad MAGE-A4-st atraktiivse sihtmärgi EV-põhistes uudsetes vähivastastes teraapiates ning mitte-invasiivses diagnostikas.et
dc.description.abstractCancer is a complex disease that still is a major cause of death worldwide. Therefore, cancer research has been one the highest priorities in science. Anti-cancer immune therapy is a promising novel technology that promotes the immune system of a patient to fight against the cancer more efficiently. One of the requirements of this technique is the presence of cancer specific biomarkers. Cancer-testis antigens (CTAs) are proteins that are normally expressed mainly in testis but aberrantly in various tumours. It has been shown that CTAs contribute to tumorigenic processes and, as antigens, these proteins are known to induce anticancer immune responses. MAGE-A4, a known CTA, is a soluble cytoplasmic or nuclear protein with a partially disordered structure. Although its exact cellular function has largely remained elusive, MAGE-A4 has been shown to have tumorigenic and antitumorigenic properties. One way how cancer may support is development and spreading in the body is the utilization of extracellular vesicles (EVs). EVs are membrane-bound nanoscale vesicles released into extracellular space by cells. EVs could be found in all body fluids like blood or urine, for example. EVs are the mediators of intercellular communication as they carry bioactive cargoes from one cell to another. EVs are essentially involved in most physiological processes and pathological conditions, including cancer. Virus-like particles (VLPs) are highly similar to EVs by their size and structure, differing only by the viral capsid inside the vesicle. Since the capsid in VLPs is void of viral genome, the particles are not contagious. VLPs can be induced if the capsid protein gene is introduced to a living cell. EVs and VLPs are considered potential candidates for novel anticancer therapy and diagnostic technologies. In this dissertation, MAGE-A4 was discovered to be incorporated into VLPs of Moloney murine leukaemia virus and native EVs released by cells that express it. The artificially induced VLPs and natively emerged EVs expose MAGE-A4 to their outer surface, which is considered a fascinating phenomenon considering the intracellular localization of MAGE-A4. MAGE-A4 was found in EVs of different sizes, indicating its incorporation into different EV subtypes. The MAGE-A4 carrying EVs (MAGE-A4-EVs) were found to be very stable in common storage conditions for at least 21 days, but subjecting them to more than two cycles of freeze-thawing damages the vesicles, as a decrease in the MAGE-A4 concentration was detected. Chemical manipulations of the MAGE-A4-EVs indicated that MAGE-A4 is not bound to the surface of EVs by electrostatic forces but rather by hydrophobic properties. MAGE-A4 was shown to have biochemical properties that allow it to bind to EVs and VLPs by passive incubation. This means that the cellular pathways for the MAGE-A4 incorporation into vesicles are not entirely essential. MAGE-A4 was also recombined with green fluorescent protein EGFP and expressed as a fusion protein that was found to be incorporated into the EVs, showing the ability of MAGE-A4 to populate EVs with additional cargo. Moreover, as a fusion protein, MAGE-A4 was still exposed on the outer surface of the vesicles, and it sustained its EV membrane binding ability in vitro conditions. The results indicated that MAGE-A4 might be incorporated into the EVs and VLPs and exposed to their surface by cellular mechanisms or its biochemical properties. The features of MAGE-A4 described in the dissertation make it appealing for EV-based noninvasive cancer diagnostics and anticancer therapeutic applications.en
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5506277et
dc.language.isoenget
dc.relation.ispartofseriesDissertationes technologiae Universitatis Tartuensis;66
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcancer (medicine)en
dc.subjectproteinsen
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.othervähk (med.)et
dc.subject.othervalgudet
dc.subject.otherekstratsellulaarsed vesiikulidet
dc.subject.otherdiagnostika (med.)et
dc.titleCancer-testis antigen MAGE-A4 is incorporated into extracellular vesicles and is exposed to the surfaceet
dc.title.alternativeVähi-testis antigeen MAGE-A4 inkorporeeritakse ekstratsellulaarsetesse vesiikulitesse ja on eksponeeritud selle pinnalet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess