Now showing items 21-40 of 698

  • Puurkaevu rajamine Odex-meetodil 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2008)
   Animatsioon iluustreerib puurkaevu rajamist Odex-meetodil.
  • Poolavatud maasoojussüsteemi rajamine 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2008)
   Animatsioon illustreerib poolavatud maasoojussüsteemi rajamist.
  • The Meaning of Truth in oral history narratives 

   Peltonen, Ulla-Maija (Tartu Ülikool, 2008-10-29)
   Loengus käsitletakse pärimusliku ajaloo uurimises keskseid mõisteid „tõde“, „uskumine“ ja „teadmine“, esitades küsimuse nende omavahelistest suhetest. Osundatakse erinevatele tõe kriteeriumidele teaduslikus uurimistöös. ...
  • Image processing – Private photographs 1918 

   Peltonen, Ulla-Maija (Tartu Ülikool, 2008-10-29)
   Loengus käsitletakse kultuuriuurimise metodoloogilist probleemi visuaalsuse ja narratiivsuse suhetest. Soome 1918. aasta kodusõja fotomaterjali põhjal analüüsitakse ametliku ja mitteametliku kujundiloome protsesse, sealhulgas ...
  • Boundless experience 

   Peltonen, Ulla-Maija (Tartu Ülikool, 2008-10-29)
   Loeng keskendub kogemuse mõiste käsitlusele pärimusliku ajaloo uurimises: kogemuse seotus elukäigu sündmuste ja individuaalsete tunnete, emotsioonidega. Kogemus kui protsess, mis täieneb, tiheneb, tõlgendub kogu elu vältel, ...
  • The Invention of Heroes – The Varying Images Marshal Mannerheim 

   Peltonen, Ulla-Maija (Tartu Ülikool, 2008-10-29)
   Loengu teemaks on kangelaslikkus kui kultuuriline konstruktsioon, mida luuakse ühelt poolt riiklik-poliitilisel tasandil (kool, massimeedia, akadeemiline ajaloouurimine), teiselt poolt privaatsel ja kogukondlikul tasandil ...
  • Sissejuhatus suitsidoloogiasse 

   Tall, Karmel (2009)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse eesmärgiks on anda ülevaade suitsiidi olemusest ja suitsidaalse käitumise kujunemise mõjuteguritest. Teadvustada kultuurilise ning ajaloolise tausta mõju suitsidaalsele käitumisele.
  • Sündmus ja kogemus, uskumine ja teadmine pärimuslikus ajaloos 

   Jaago, Tiiu; Kõresaar, Ene; Ulla-Maija, Peltonen (2009)
   BeSt programmi raames loodud e-kursuse „Sündmus ja kogemus, uskumine ja teadmine pärimuslikus ajaloos“ õppematerjalid. Kursus koosneb sissejuhatusest ja neljast teemast. Sissejuhatuses tutvustatakse mõistete „sündmus“, ...
  • Põhjavee liikumine pinnases 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2009)
   Animatsioon illustreerib maapinnakihtide täitumist veega ja põhjavee liikumist maapinnas.
  • EL liikmesriikide majanduslikud ja poliitilised lähtepositsioonid ja koostöö prioriteedid 

   Veebel, Viljar; Kulu, Liina; Laatsit, Mart; Markus, Raul; Loik, Ramon (Tartu Ülikool, 2009)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "EL liikmesriikide majanduslikud ja poliitilised lähtepositsioonid ja koostöö prioriteedid" õppematerjalid.
  • EL poliitikavaldkonnad ja komitoloogia 

   Veebel, Viljar; Linntam, Marika (Tartu Ülikool, 2009)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "EL poliitikavaldkonnad ja komitoloogia" õppematerjalid.
  • Avatud maasoojussüsteemi rajamine 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2009)
   Animatsioon illustreerib avatud maasoojussüsteemi rajamist.
  • Animeeritud testi loomine programmiga Adobe Flash (3) 

   Marandi, Triin; Ilus, Helen (Tartu Ülikool, 2009)
   BeSt programmi toetusel loodud õppematerjal kirjeldab samm-sammult lihtsa enesetesti loomist programmiga Adobe Flash. Juhendis käsitletakse 6 erinevat tüüpi küsimuse loomist.
  • EL ajalooline kujunemine ja euroopastumise teooria 

   Veebel, Viljar; Kulu, Liina; Traguth, Thomas; Hüttemann, Bernd (Tartu Ülikool, 2009)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "EL ajalooline kujunemine ja euroopastumise teooria" õppematerjalid.
  • Fundamentalism - mõiste piiritlemise katse 

   Riistan, Ain (Tartu Ülikool, 2009-02-11)
  • Animatsiooni loomine programmiga Adobe Flash (1) 

   Ilus, Helen; Jaago, Tiiu; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2009-02-11)
   BeSt programmi toetusel loodud õppematerjal kirjeldab samm-sammult lihtsa animatsiooni loomist programmiga Adobe Flash. Juhendis käsitletakse kujundite joonistamist ning animeerimist, heliklippide sisestamist, nuppude ...
  • Juhtumi analüüsi kasutamine e-õppes 

   Pilt, Lehti (Tartu Ülikool, 2009-02-12)
   Sisupakett tutvustab juhtumi analüüsi meetodit ja selle kasutamise võimalusi e-õppes.
  • Akadeemiline vaidlus e-õppes 

   Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2009-02-12)
   Sisupakett tutvustab akadeemilise vaidluse meetodit ja selle kasutamise võimalusi e-õppes.
  • Fundamentalism religioonipsühholoogia vaatevinklist 

   Lehtsaar, Tõnu (Tartu Ülikool, 2009-02-18)
   Best programmi toetusel loodud videoloeng kursusel "Religioosne fundamentalism" (USUS.02.080).
  • Protestantlik fundamentalism 

   Saard, Riho (Tartu Ülikool, 2009-02-25)
   BeSt programmi toetusel loodud videoloeng kursusel "Religioosne fundamentalism" (USUS.02.080)