Now showing items 21-40 of 263

  • Poolavatud maasoojussüsteemi rajamine 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2008)
   Animatsioon illustreerib poolavatud maasoojussüsteemi rajamist.
  • Avatud filtriosaga puurkaevu rajamine 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2008)
   Animatsioon illustreerib avatud filtriosaga puurkaevu rajamist.
  • Image processing – Private photographs 1918 

   Peltonen, Ulla-Maija (Tartu Ülikool, 2008-10-29)
   Loengus käsitletakse kultuuriuurimise metodoloogilist probleemi visuaalsuse ja narratiivsuse suhetest. Soome 1918. aasta kodusõja fotomaterjali põhjal analüüsitakse ametliku ja mitteametliku kujundiloome protsesse, sealhulgas ...
  • Boundless experience 

   Peltonen, Ulla-Maija (Tartu Ülikool, 2008-10-29)
   Loeng keskendub kogemuse mõiste käsitlusele pärimusliku ajaloo uurimises: kogemuse seotus elukäigu sündmuste ja individuaalsete tunnete, emotsioonidega. Kogemus kui protsess, mis täieneb, tiheneb, tõlgendub kogu elu vältel, ...
  • The Meaning of Truth in oral history narratives 

   Peltonen, Ulla-Maija (Tartu Ülikool, 2008-10-29)
   Loengus käsitletakse pärimusliku ajaloo uurimises keskseid mõisteid „tõde“, „uskumine“ ja „teadmine“, esitades küsimuse nende omavahelistest suhetest. Osundatakse erinevatele tõe kriteeriumidele teaduslikus uurimistöös. ...
  • The Invention of Heroes – The Varying Images Marshal Mannerheim 

   Peltonen, Ulla-Maija (Tartu Ülikool, 2008-10-29)
   Loengu teemaks on kangelaslikkus kui kultuuriline konstruktsioon, mida luuakse ühelt poolt riiklik-poliitilisel tasandil (kool, massimeedia, akadeemiline ajaloouurimine), teiselt poolt privaatsel ja kogukondlikul tasandil ...
  • Animeeritud testi loomine programmiga Adobe Flash (3) 

   Marandi, Triin; Ilus, Helen (Tartu Ülikool, 2009)
   BeSt programmi toetusel loodud õppematerjal kirjeldab samm-sammult lihtsa enesetesti loomist programmiga Adobe Flash. Juhendis käsitletakse 6 erinevat tüüpi küsimuse loomist.
  • Põhjavee liikumine pinnases 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2009)
   Animatsioon illustreerib maapinnakihtide täitumist veega ja põhjavee liikumist maapinnas.
  • Avatud maasoojussüsteemi rajamine 

   Marandi, Andres; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2009)
   Animatsioon illustreerib avatud maasoojussüsteemi rajamist.
  • Fundamentalism - mõiste piiritlemise katse 

   Riistan, Ain (Tartu Ülikool, 2009-02-11)
  • Animatsiooni loomine programmiga Adobe Flash (1) 

   Ilus, Helen; Jaago, Tiiu; Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2009-02-11)
   BeSt programmi toetusel loodud õppematerjal kirjeldab samm-sammult lihtsa animatsiooni loomist programmiga Adobe Flash. Juhendis käsitletakse kujundite joonistamist ning animeerimist, heliklippide sisestamist, nuppude ...
  • Juhtumi analüüsi kasutamine e-õppes 

   Pilt, Lehti (Tartu Ülikool, 2009-02-12)
   Sisupakett tutvustab juhtumi analüüsi meetodit ja selle kasutamise võimalusi e-õppes.
  • Akadeemiline vaidlus e-õppes 

   Marandi, Triin (Tartu Ülikool, 2009-02-12)
   Sisupakett tutvustab akadeemilise vaidluse meetodit ja selle kasutamise võimalusi e-õppes.
  • Fundamentalism religioonipsühholoogia vaatevinklist 

   Lehtsaar, Tõnu (Tartu Ülikool, 2009-02-18)
   Best programmi toetusel loodud videoloeng kursusel "Religioosne fundamentalism" (USUS.02.080).
  • Protestantlik fundamentalism 

   Saard, Riho (Tartu Ülikool, 2009-02-25)
   BeSt programmi toetusel loodud videoloeng kursusel "Religioosne fundamentalism" (USUS.02.080)
  • Religioossetest silmaklappidest 

   Raukas, Mart (Tartu Ülikool, 2009-03-04)
   BeSt programmi toetusel loodud videoloeng kursusel "Religioosne fundamentalism" (USUS.02.080)
  • Küsitlusankeedi koostamine 

   Õun, Kandela (Tartu Ülikool, 2009-03-10)
   BeSt programmi toetusel loodud videoloengus vaadatakse läbi ankeedi koostamise protsess. Selgitatakse küsitlusankeedi koostamise põhimõtteid ja tuuakse erinevaid näidiseid headest ja halbadest ankeetidest.
  • Ideoloogiatest 

   Barkalaja, Anzori (Tartu Ülikool, 2009-03-11)
   BeSt programmi toetusel loodud videoloeng kursusel "Religioosne fundamentalism" (USUS.02.080)
  • Andmestik, rühmitamine, kirjeldav statistika 

   Õun, Kandela (Tartu Ülikool, 2009-03-17)
   BeSt programmi toetusel loodud videoloengus õpitakse tundma andmestiku kohta kirjeldava analüüsi tegemise meetodeid (vigade analüüs, rühmitamine, statistilised näitarvud).
  • Religioosselt põhjendatud natsionalismist 

   Vseviov, David (Tartu Ülikool, 2009-03-18)
   BeSt programmi toetusel loodud videoloeng kursusel "Religioosne fundamentalism" (USUS.02.080)