Show simple item record

dc.contributor.authorTeeväli, Asko
dc.date.accessioned2009-05-19T12:35:52Z
dc.date.available2009-05-19T12:35:52Z
dc.date.issued2009-05-19T12:35:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/9938
dc.description.abstractKäesolev magistritöö on koostatud teemal „Kohalike omavalitsuste sotsiaal-majandusliku arengu seos haldusterritoriaalse reformiga – aastatel 1999–2005 ühinenud omavalitsusüksuste sotsiaalmajanduslike muutuste analüüs”. Töö eesmärk oli välja selgitada, kas aastatel 1999–2005 liitunud kohalikud omavalitsused on muutunud konkurentsivõimelisemaks kui nendega rahvaarvult sarnased omavalitsused, mis ei ole liitunud, ja kas liitunud omavalitsusüksuste arengut põhjustas ühinemine või riigi sotsiaalmajandusliku olukorra üldine paranemine. Teoreetilises osas keskendub autor kohaliku omavalitsuse ja haldusreformi teoreetilisele käsitlusele, andes ülevaate ka kohalike omavalitsuste arengust Eestis ja haldusreformidest nii Eestis kui ka Põhjamaades. Töö empiirilises osas käsitleb autor sotsiaalmajandusliku olukorra muutusi liitunud kohalikes omavalitsustes, toetudes Rahandusministeeriumi ja Eesti Statistikaameti statistilistele andmetele. Analüüsi tulemused näitavad, et aastatel 1999–2005 toimunud liitumiste tulemusel paranes majanduslik olukord liitunud kohalikes omavalitsustes kiiremini kui nendega rahvaarvult sarnastes omavalitsustes. Sotsiaalne olukord muutus kõikides kohalikes omavalitsustes üldiselt halvemaks, eriti kiiresti halvenes sotsiaalne olukord piiriäärsete maakondade – Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa ja Ida-Virumaa – kohalikes omavalitsustes.et
dc.language.isoetet
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.subject.otherväitekiriet
dc.titleKohalike omavalitsuste sotsiaalmajandusliku arengu seos haldusterritoriaalse reformiga - aastatel 1999-2005 ühinenud omavalitsusüksuste sotsiaalmajanduslike muutuste analüüset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record