Millega sisupaketti luua?

Sisupakette saab luua paljude erinevate tarkvaradega. Kõigil neil on erinevad võimalused ja kõik seavad kasutajale omad tingimused. Ehk kui te mõtlete eelnevalt läbi enda sisupaketi struktuuri, kasutatavad meediumid, ülesanded, peaksite valima ka sellise tarkvara, mis seda kõike realiseerida võimaldaks. Samas võite te esmalt tutvuda mõne tarkavaraga, valida neist enda jaoks mugavaima välja ja siis lähtuda sisupaketi planeerimisel juba konkreetse tarkvara võimalustest ja püüda kompenseerida selle puudusi mõne teise tehnilise lahendusega (näiteks teha enesetestid eraldi rakenduste abil ja lisada hiljem sisupaketti).

Enne sisupaketi tehnilist teostamist vaadake üle enda olemasolevad materjalid. Kui teil on tekstid (õppematerjalid, juhised, ülesanded jne) juba eelnevalt olemas (nt doc-failis), kujundage need ühtseks - määrake näiteks kogu teksti joondus vasakule, fondiks Verdana 10, kaotage loendid (need on mõistlik teha sisupaketi loomise programmis), korrastage tabelid (arvestage sellega, et pildid, audiod ja videod tuleb teil lisada hiljem sisupaketi loomise tarkvaras). Siis tekib teil teksti sisupaketti kopeerides vähem probleeme.

Kontrollige, et pildid oleks võimalikult hea kvaliteediga ja õige suurusega. Audio- ja videoklipid peakasid olema avalikus veebis kättesaadavad ja veebilingina või nn embed-koodiga lisatavad.

Sisupakett võiks ideaalis olla kasutatav erinevat tüüpi arvutiplatvormidel (Mac, PC) ja õpikeskkondades (nt Moodle, IVA), erineva tarkvaraga (enamlevinud veebilehitsejad ja pleierid) ning erinevates vahendites (arvuti, iPad, nutitelefon). Seega peaks ta olema esitatud võimalikult universaalses formaadis. Seda eelkõige seetõttu, et õppija ei peaks sisupaketi kasutamiseks spetsiaalset (eriti tasulist) tarkvara installeerima.

Sisupaketi loomiseks on võimalik kasutada näiteks järgmisi tarkvarasid:

eXe on praegusel hetkel sisupakettide loomiseks kõige enam kasutatud tarkvara. Sellega on mugav sisupaketti struktureerida, lisada erinevaid meediume. Samuti pakub eXe ise üsna palju võimalusi interaktiivsete ülesannete loomiseks. Sisupaketi kujunduse saate valida mitme erineva malli vahel ja lisaks sellele saate soovi ja oskuste korral muuta ka sisupaketi stiilifaile. Programmiga eXe loodud sisupakett tuleks eksportida veebilehekülgedeks ja terve kaustaga avalikku veebi või enda e-kursusele tõsta. Sisupakett avaneb kaustas olevast failist index.html (vt näidet http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14218/index.html).

CourseLab pakub sarnaseid võimalusi kui eXe (rohkem erinevaid kujundusmalle, kuid vähem interaktiivseid ülesandeid), kuid materjalide lisamine ja kujundamine toimub sarnaselt PowerPoint esitluse slaidide koostamisega. Ka programmiga CourseLab loodud sisupakett eksporditakse veebilehekülgede kaustast ja avatakse failist start.html (vt näidet http://www.hk.tlu.ee/~janno/Opiobjektid/Stuudio_valgus/).

Lectora pakub suurepäraseid võimalusi kauni õppematerjali kujundamiseks, kuid mitte interaktiivsete ülesannete loomiseks (vt näidet kuvapildina).  

Veebipõhiste rakenduste eeliseks on nende kasutamise lihtsus ja mugavus. Kõik mida te seal teete, on ühe nupuvajutusega avaldatud ja piisab vaid õppematerjali avalehe veebiaadressi lisamisest enda e-kursusele. Kõik need rakendused pakuvad teile ohtralt erinevaid kujundusmalle, kuid interaktiivsed harjutused peate jällegi mujal, mõne muu tarkvaraga looma ja siis sisupaketti lisama (vt näidet http://erihistoloogia1.edicypages.com/ene).