Sissejuhatus

iDevice ikoon
Õpiobjekt mida hetkel külastad soovib innustada Sind koos lastega mängima.
Näpumängud on väga lihtsad mängud. Need aitavad lapsega kontakti saada ja pakuvad turvatunnet.
Näppude liigutamine, ringitamine ja „kõndimine“ on abiks lapse peenmotoorika ja kõne arendamisel. Näpumägud arendavad käe- ja sõrmelihaseid ning käe-, silma-, kõrva- ja keha koostööd. Koordinatsiooni ja tähelepanu arengu toetamisel on eriline koht sõrmede osavust ja sõrmeotste tundlikkust arendavatel mängudel. Kindlasti aitab näpumängude mängimine vabaneda pingest ja luua rõõmsa tuju.

Kindlasti on igal näpumängul kunagi olnud kindel autor, kuid mängude kirjeldusi on antud edasi lapselt-lapsele, täiskasvanult täiskasvanule nagu rahvalaule ja nõnda ei teagi me enamuse mängude puhul, kes on nende autor. Mängijate seas liikudes on tihtilugu ühest mängust aja jooksul saanud mitu eri mängu.
Vaheldusrikkuse saavutamiseks võid Sinagi tekstides ja ka liigutustes teha muudatusi. Mängud ühe konkreetse rühma või lapse jaoks kujunevad töö käigus, koos lastega mängides ja nende vanust ja võimekust arvestades.

Kõigi mängude puhul on tähtsaim protsess kui mängu tulemus.

Jälendamist eeldatavate mängude puhul on oluline, et mängu õpetaja ise täielikult mängu valdab ja suudab seda eksimatult mängijatele esitada. Seejärel hakkavad lapsed seda matkides kordama. Oluline on mängude alguses valida piisavalt aeglane tempo, et laps tunneks rõõmu oma sõrmede valitsemisest.

Logopeedid kinnitavad, et sõrmemassaaž, peenmotoorika lihvimine ning silma ja käe koostöö harjutamine annavad väikelaste kõne arendamisel väga häid tulemusi.