Gripiviirus

iDevice ikoon Gripiviirus

Gripiviirus kuulub Orthomyxoviridae sugukonda, Influenzavirus perekonda.

Gripiviirused põhjustavad grippi (A-gripp ja B-gripp).iDevice ikoon Viiruse struktuur
 • Suurus 80-120 nm
 • Kombineeritud (helikaalne) kapsiid
 • Välisümbrisega
 • Genoom (-)ssRNA

Gripiviiruse genoom koosneb 8 helikaalsest segmendist. Iga segment koosneb RNA-st, nukleoproteiinist (NP) ja RNA-polümeraasist. Virionid on pleomorfsed (sfäärilised, torujad).

Viiruse välisümbrisel on kaks olulist glükoproteiini:

 • Hemaglutiniin HA
 • Neuraminidaas NA

Hemaglutiniin (HA) on välisümbrise pinnast välja ulatuv trimeerne glükoproteiin, mis on vajalik virioni kinnitumiseks peremeesrakule. Ta seostub epiteelirakkude pinnal olevate siaalhapetega ning soodustab virioni välisümbrise kokkusulandumist rakumembraaniga. Tema nimi tuleneb sellest, et in vitro katsetes põhjustab ta inimese, kana ja merisea punaliblede kokkukleepumist (hemaglutinatsiooni). Samuti indutseerib ta protektiivsete antikehade teket.

Gripiviiruse mutatsioonid ja geneetiline reassortatsioon on aluseks HA muutustele:

 • “väikesed“ muutused (antigeenne driiv);
 • „suured“ muutused (antigeenne nihe).

Suured antigeense struktuuri muutused toimuvad vaid A-gripi viirustel.

HA variante tähistatakse H1, H2 …

Neuraminidaas (NA) on välisümbrise pinnast välja ulatuv tetrameerne glükoproteiin, mis vabastab viiruse infitseeritud raku küljest (eemaldab glükoproteiini küljest siaalhappe). Gripiravimid zanamivir (Relenza) ja oseltamivir (Tamiflu) pärsivad seda eraldumist.

Ka see glükoproteiin indutseerib antikehade teket.

A-gripi viiruse neuraminidaas allub samuti antigeensetele muutustele, NA variante tähistatakse N1, N2 …


RNA polymerase - RNA polümeraas, neuraminidase - neuraminidaas, hemagglutinin - hemaglutiniin, ion channel - ioonkanal, matrix protein, - maatriksvalk, lipid bilayer - lipiidne kaksikkiht, nucleocapsid protein - nukleokapsiidi valk, segmented (-) strand RNA gene - segmenteerunud negatiivse ahelaga RNA geen.


iDevice ikoon Patogenees


Gripiviirus ründab peamiselt ülemiste hingamisteede ripsepiteelirakke, kahjustades sellega organismi primaarseid kaitsemehhanisme. Virionide vabanemine rakkude apikaalsel küljel tagab viiruse leviku rakust rakku, mis viib ulatuslik kahjustuse tekkele.

Viirus võib levida ka alumistesse hingamisteedesse, millega kaasneb bronhiaal- ja alveolaarepiteeli kahjustus, raskemal juhul ka ühekihilise basaalmembraani deskvamatsioon ja kahjustus.

Haiguse üldnähud (palavik, väsimus, peavalu, lihasvalu) on tingitud organismi vastusreaktsioonist (interferooni ja lümfokiinide produktsioon).

Lokaalsed sümptomid hingamisteedes on seevastu tingitud ripsepiteeli ja lima produtseerivate rakkude kahjustusest.

Gripiga võib kaasneda transitoorne vireemia, mille tõttu on võimalik ka teiste organite infitseerumine.

Organismi kaitse gripi vastu:

 • Interferoon reageerib kiiresti
 • Rakuline reaktsioon on üldisem (A- või B-gripi vastu)
 • Humoraalne immuunvastus (HA ja NA vastu) on tüvespetsiifiline ning see kaitseb korduva infektsiooni eest sama tüvega.

Gripi põdemisel on võimalik tüsistus bakteriaalse superinfektsiooni teke, kuna kahjustuvad lokaalsed kaitsemehhanismid ja epiteelil paljastuvad bakterite adhesiooniretseptorid.

 


iDevice ikoon Kliiniline pilt


Inkubatsiooniaeg on 1-4 päeva.

Sellele järgneb lühike mõnetunnine prodromaalperiood, kus patsient tunneb väsimust ja peavalu.

Tüüpilist grippi iseloomustab järsk kehatemperatuuri tõus, tugev lihasvalu ja peavalu, valus kurk, mitteproduktiivne köha.

Lastel on kliiniline pilt sarnane täiskasvanute omale, kuid palavik on sageli kõrgem ning võivad kaasneda seedekulgla sümptomid (kõhuvalu, oksendamine), keskkõrvapõletik, krupp.

Gripp on iseparanev. Äge haigusperiood kestab tavaliselt 3 päeva, kuid täielik taastumine võtab 7-10 päeva.

Sõltuvalt immuunvastusest konkreetsele tüvele varieerub kliiniline pilt asümptomaatilisest viiruse kandlusest kuni raskete haigusvormideni.

Gripp on kõige sagedamini tüsistuv respiratoorne viirusnakkus. Võimalikud tüsistused:

 • Bakteriaalne kopsupõletik
 • Streptococcus pneumoniae
 • Haemophilus influenzae
 • Staphylococcus aureus
 • Gripiviirus võib harva ka primaarselt põhjustada kopsupõletiku
 • Üksikjuhtudel võib kaasneda ka teiste organite haaratus
 • müosiit
 • entsefalopaatia (võib olla letaalne)
 • Reye sündroom (laste äge entsefaliit, lisaks gripile võib see kaasneda ka tuulerõugetega)
 • maksakahjustus (suremus 40%).

iDevice ikoon Epidemioloogia

Mõistet „gripp“ kasutatakse sageli vääralt, nimetades gripiks kõiki respiratoorsete nakkuste kohta. Tegelikult on „tõelise“ gripi esinemissagedus kordades väiksem kui üldine respiratoorsete viirusinfektsioonide esinemissagedus.

Viirus on levinud kogu maailmas, eriti parasvöötmes, kus teda esineb eelkõige talveperioodidel. Levikuks on sobiv jahe, madala niiskusega keskkond. Viirus püsib inimpopulatsioonis vaid 4-6 nädalat.

Haigus levib rääkimise, aevastamise, köhimise, hingamisega. Viiruse levitamine algab juba enne kliiniliste sümptomite teket. Kõige vastuvõtlikumad on lapsed, eriti koolilapsed. Kõige ohustatumad raskete vormide (pneumoonia) ja komplikatsioonide tekkele on lapsed, immuunpuudulikkusega inimesed, rasedad, vanurid, kroonilisi südame- ja kopsuhaigusi põdevad isikud.

A-gripi viiruse HA ja NA antigeene ehitus on muutlik. See muutlikkus tuleneb: (1) genoomi segmenteeritud iseloomust; (2) võimest nakatada peale inimese ka imetajaid ja linde. Hübriidsed viirused tekivad, kui looma või linnu rakud nakatuvad erinevate viirustüvedega, mis on soodus pind genoomisegmentide juhuslikuks kombineerumiseks.

Muutus võib tekkida:

 • suures ulatuses (antigeene nihe), põhjuseks geneetiline reassortatsioon. Toimub kord 10 aasta vältel. Need muutused on seotud pandeemiate tekkega.
 • väikeses ulatuses (antigeene driiv), põhjuseks mutatsioonid. Toimub 2-3 aasta vältel. Need muutused on seotud epideemiate tekkega.

A-gripi viiruse iseloomustamiseks esitatakse järgmine info (vt allpool toodud näide):

 • tüüp (A, B või C);
 • esmase isoleerimise koht;
 • esmase isoleerimise aeg;
 • antigeene struktuur (HA ja NA).

B-gripi puhul ei tooda HA ja NA valemit, kuna ei esine antigeenset nihet ja sellest tingitud laialdasi epideemiaid.

B-gripi viiruse iseloomustamiseks esitatakse järgmine info (vt allpool toodud näide):

 • tüüp;
 • geograafiline levik;
 • viiruse isoleerimise aeg.

Näide: A-gripi ja B-gripi viirusetüvede iseloomustamiseks vajalik info


Suuremad gripipandeemiad on esitatud tabelis. Kõige tuntum pandeemia oli 1. maailmasõja aastatel 1918-1919. Sel ajal suri grippi 20 miljonit inimest, mis on rohkem, kui hukkus maailmasõjas. Kuna nende patsientide koeproove on säilitatud, siis on tänapäeval olnud võimalik kindlaks teha, et 97% suri gripi tüsistusse - bakteriaalsesse kopsupõletikku, mida tänapäeval saab antibiootikumidega ravida.

Aprillis 2009 sai alguse “seagripp” viirusetüvega A/Califormia/4/2009 (H1N1). Kuigi haigus sai alguse sigadelt, ei ole termin “seagripp” päris korrektne, kuna viirus levis inimeselt inimesele, mitte iga patsient ei saanud nakkust sealt. Juunis 2009 kuulutas WHO välja pandeemia. Haigus levis eelkõige nooremate inimeste seas, mille põhjuseks oli tõenäoliselt asjaolu, et vanemad inimesed olid selle tüvega varasemalt kokku puutunud 1947. või 1977.a. pandeemiate ajal. Haiguse levik ja suremus jäid kardetust väiksemaks.

Pandeemia

Gripiviiruse tüüp

1918

HSWN1 - tõenäoliselt sigade tüvi

1947

H1N1

1957

H2N2 – Aasia gripp

1968

H3N2 – Hong Kongi gripp

1977

H1N1

 


iDevice ikoon Diagnostika

Gripipuhangu ajal piisab diagnoosimiseks enamasti kliinilisest pildist. Samas on vajalik vähemalt osa patsientide laboratoorne testimine, kuna see võimaldab:

 • eristada grippi teistest respiratoorsetest nakkustest;
 • määrata viiruse tüüpi.

Uuritavaks materjaliks on hingamisteede sekreet (ninast tampooniga võetud materjal) ning vereseerum.

Võimalik on kasutada viiruse isoleerimist koekultuuridel (samastada aitab tsütopaatiline efekt ja hemadsorptsioonitest). Kliinilises praktikas kasutatakse enamasti antigeeni määramist immunofluorestsentsmeetodil või antikehade määramist ELISA meetodil.


iDevice ikoon Ravi

Gripiviiruse vastu on võimalik rakendada antiviraalset ravi. Levinumad ravimid on:

 • Zanamivir (Relenza) ja oseltamivir (Tamiflu). Need ravimid inhibeerivad A- ja B-gripiviiruse neuraminidaasi, mis on vajalik rakust vabanemiseks. Ravimid on efektiivsed, kui neid võtta enne nakatumist või 24-48 h pärast nakatumist, kuid nad ei välista kahjustusi, mis tekivad peremeesorganismi immuunvastusest viirusele.
 • Amantadiin ja rimantadiin pärsivad viiruse nukleokapsiidi vabanemist välisümbrisest ja takistavad valminud virionide lahkumist rakust. Nad on efektiivsed ainult A-gripi viiruse suhtes.

iDevice ikoon Profülaktika

Kuna gripiviirus levib piisknakkusena, on tema levikut väga raske takistada.

Immuunsus tekib läbipõdemise järgselt. See on pikaajaline, kuid tüübi-spetsiifiline.

Gripiviiruse vastu on olemas vaktsiinid:

 • Surmatud vaktsiin (süstitav). Seda toodetakse igal aastal uue versioonina. Ideaaljuhul peaks vaktsiin sisaldama nende A ja B viiruste tüvesid, mis domineerivad konkreetsel aastal elanikkonna hulgas. Regulaarne vaktsineerimine on soovitav vanuritel, kellel esinevad kroonilised kopsu- ja südamehaigused.
 • Elusvaktsiin (ninna pihustamiseks) on kasutusel USA-s.

Antiviraalseid ravimeid on võimalik kasutada varajaseks profülaktikaks, enne haigustunnuste ilmnemist.

Üldised soovitused sügistalviseks „viiruste hooajaks“:

 • Väldi lähedast kontakti haige inimesega. Kui sa ise haige oled, hoia teistest inimestest kaugemale, et ka nemad ei haigestuks.
 • Kui võimalik, jää haiguse ajal töölt või koolist koju. Sellega hoidud nakatamast teisi.
 • Kata oma suu ja nina. Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga ja pane see kohe pärast kasutamist prügikasti. Häda korral sobib suu ja nina katmiseks varrukas. Sellega hoidud nakatamast teisi enda ümber.
 • Pese käsi. Sage kätepesu kaitseb sind ja sinu lähedasi viiruste eest.
 • Väldi oma silmade, nina ja suu puudutamist. Pisikud levivad sageli siis, kui puudutatakse pisikutega kaetud esemeid ning seejärel oma silmi, nina või suud.
 • Ela tervislikult. Maga piisavalt, ole füüsiliselt aktiivne, väldi stressi, joo piisavalt vedelikke ja söö täisväärtuslikku toitu.

Ülaltoodud soovitused pärinevad ECDC-lt (European Centre for Disease Prevention and Control) ning sobivad kõikide respiratoorsel teel levivate haiguste vältimiseks.