Enesekontroll

Kontrollige omandatud teadmisi küsimustele vastates. Õigeid vastuseid näete "Näita tagasisidet" nupule klikkides.
Märgi ära õiged vastused!
1. Looduslik S. pombe populatsioon on
haploidne
diploidne
tetraploidne
polüploidne2. Mis iseloomustab S. pombe rakutsükli?
lühike G1 faas
pikk G1 faas
lühike G2 faas
pikk G2 faas3. S. pombe M paardumistüübiga rakud ekspresseerivad
M-feromooni
P-feromooni
M-feromooni retseptorit
P-feromooni retseptorit4. S. pombe paardumistüüpi määravas regioonis on
aktiivselt ekspresseeruv mat1-P alleel
aktiivselt ekspresseeruv mat2-P alleel
vaigistatud mat1-P alleel
vaigistatud mat2-P alleel5. S. pombe haploidne rakk on
võimeline paarduma haploidse rakuga, kellel on vastaspaardumistüüp
võimeline sporuleeruma kui tekib lämmastikuallika nälg
ei ole võimeline paarduma
ei ole võimeline sporuleeruma6. S. pombe tsentromeersed järjestused
sisaldavad sisemisi pööratud kordusjärjestusi
on 35-110 kb pikad
sisaldavad välimisi kordusjärjestusi
pakitakse heterokromatiinina7. S. pombe rakkudes kasutatavad süstik-vektorid sisaldavad
bakterirakus töötavat selektsioonimarkerit
pärmirakus töötavat selektsioonimarkerit
bakterirakus töötavat replikatsiooni alguspunkti
pärmirakus töötavat replikatsiooni alguspunkti8. Alles jagunenud G2 faasi rakud kasvavad
polariseeritult raku "vanast" otsast
polariseeritult mõlemast raku otsast
polariseeritult raku "uuest" otsast
isotroopselt9. S. pombe rakkude sünkroniseerimisel selektsiooni meetodil
kasutatakse konditsionaalseid mutante
eraldatakse rakud suuruse järgi
kasutatakse lämmastikuallika nälga
kasutatakse kemikaale, mis peatavad rakud kindlas rakutsükli faasis.10. S. pombe rakkudes kasutatavad ekspressiooniplasmiidid sisaldavad
pärmirakus töötavat promootorjärjestust
pärmi kromosoomi tsentromeerset järjestust (CEN element)
pärmirakus töötavat terminaatorjärjestust
pärmirakus töötavat telomeerset järjestust (TEL element)