Lisavõimalused

Järgnevalt tutvustame võimalusi, kuidas verbe tulema-minema-käima peale liikumise tähistamise veel võib kasutada. Seletused ja osa näidetest (mõnel juhul veidi muudetud) on võetud 2006. aasta „Õigekeelsussõnaraamatust“ http://www.eki.ee/dict/qs/ ning „Sünonüümisõnastikust“ (1991) http://www.eki.ee/dict/synonyymid/.