Sissejuhatus

Kursus, mis varustab Sind ideede ja võtetega, mille abil saad tuua rohkem motivatsiooni enda tegudesse koosneb neljast sammust:

1. Siht - positiivse tulevikunägemuse loomine.
2. Hetk - ausalt praeguse tegelikkuse tunnistamine.
3. Sammud - teekonna loomine sihi poole liikumiseks.
4. Elluviimine - nauding tegutsemisest.

Iga sammu juures on toodud 2-3 tööriista, mille rakendamine aitab Sul ennast motiveerida tegutsema. Sammud on vürtsitatud innustavate tsitaatidega ja iga peatüki lõpust leiad positiivsed kinnitused enesekindluse tõstmiseks. Kui tunned, et tahad mõne valdkonnaga rohkem süvitsi minna, siis leiad iga peatüki lõpust ka viited täiendavatele artiklitele.

Inspireerivat avastamist!

Kursuse looja Harald Lepisk

Elustiiliettevõtja, Tartu Ülikooli ettevõtluspedagoogika magistrant, rahvusvaheline koolitaja ja coach. Enam kui 200 koolitust läbi viinud Victory Trainings´i loovustreener- tunnustatud koolitaja noorte ettevõtlikkuse ja motivatsiooni alal.