Kõikne valim

iDevice ikoon

Kui uuritakse ja mõõdetakse populatsiooni moodustava koosluse kõiki objekte, siis kõneldakse kõiksest uurimusest. Kõikne valim langeb kokku populatsiooniga või erineb sellest väga vähe. Kui uurimine oleks näiteks seotud Eesti ülikoolidega, siis kõikse uurimuse korral mõõdetakse teatud tunnuseid kõikides ülikoolides.