Loe lisaks

  • Anson, C. M., & Schwegler, R. A. (2005). The Longman Handbook for Writers and Readers. Pearson Education, Inc.
  • Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.
  • Kalle, E., & Aarma, A. (2003). Teadustöö alused. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool.
  • Leki, I. (1998). Academic Writing. United Kingdom: Cambridge University Press.