Õpijuhis

iDevice ikoon

Käesolev õpiobjekt "Energiaallikas päikeseenergia" on mõeldud alustavatele keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilastele. Õpiobjektis käsitletakse päikese kiirgusest saadavat energiat ehk päikeseenergiat, seejuures kirjeldatakse päikesepaneelide erinevaid tehnoloogilisi lahendusi; iseloomustatakse päikeseenergeetika arengut ning tuuakse välja eelised ja puudused.

Õpiobjekt on jagatud mitmeks alateemaks.

  • Õpiobjekti oluliseks osaks on erinevate päikesekiirguse energial põhinevate tehnoloogiate kirjeldused koos ülevaatega päikesepaneelide materjalidest.
  • Õpivahendis selgitatakse päikeseenergiaga seotud termineid.
  • Kirjeldatakse päikeseenergia eeliseid ja puudusi.
  • Antakse ülevaade päikeseenergia kasutamisest Eestis ja maailmas.
  • Lisamaterjalide hulgas on toodud päikeseenergia organisatsioonide kodulehed.

Õppematerjal on illustreeritud fotode, jooniste ja tabeliga, mis aitavad kaasa teadmiste paremale omandamisele.

Õpiobjekti sisaldab küsimusi ja arvutusülesandeid, mille abil on võimalik omandatud teadmisi kinnistada.