Lühike ülevaade lapse kõne arengust

iDevice ikoon

Suhtlemise areng sõltub lapse tunnetustegevusest, sh emotsioonide ning kõne ja praktilise tegevuse arengust.

Allikas: M.Hallap & M.Padrik Lapse kõne arendamine. 2008. TÜ Kirjastus