Sisupakettide loomineTriin Marandi, Tartu Ülikool (2011)

Järjest rohkem on õpetajad/õppejõud hakanud looma iseseisvat õppimist toetavaid elektroonilisi õppematerjale ja neid veebis avaldama. Avalikus veebis või repositooriumis olevaid õppematerjale on mugav sihtrühmale edastada ning enda erinevatele e-kursustele lisada, need on huvilistele lihtsasti kättesaadavad. Millised aga peaks need õppematerjalid olema, et nad tõesti õppeprotsessi igakülgselt toetaks?

Käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks öks (selle läbimiseks kulub aega umbes neli tundi) ja keskendub sisupakettide ehk lühikursuste loomisele. Sisupakett on sisukorra kaudu omavahel seotud ühtse terviku moodustavate lehekülgede kogum, mis sobib teatud teema iseseisvaks omandamiseks. See õppematerjal aitab teil:

  • kriitiliselt hinnata loodud sisupakettide sobivust iseseisvaks õppimiseks
  • analüüsida sisupaketti lähtudes õppematerjali mõistetavusest, õppeprotsessi toetamisest, disainist ning autoriõigustest
  • luua õppijasõbraliku sisupaketti, mis sisaldab õppija jaoks vajalikku taustinformatsiooni, õpijuhiseid, on sobiva mahu ja vormiga, struktureeritud, lähtub lihtsa keele reeglitest, on korrektselt disainitud
  • arvestada sisupaketi koostamisel autoriõigustega
  • valida sisupaketi loomiseks sobiva tarkvara
  • avaldada loodud sisupaketti repositooriumis ning lisada enda e-kursusele