Intellektuaalne omand teadus- ja arendustöös

Reet Adamsoo

intellektuaalse omandi valdkonna jurist
Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakond


Teadus- ja arendustöö on oma olemuselt loominguline tegevus, mille loojatel tekivad tulemuse suhtes õigused, so intellektuaalne omand (ehk intellektuaalomand). Loojatel ehk autoritel tekkivad õigused võivad seaduses ettenähtud alustel kuuluda ülikoolile kui tööandjale. Ülikool omakorda on huvitatud teadustulemuste rakendamisest, sõlmides lepinguid ettevõtetega ja osaledes erinevates teadus- ja arendustegevuse programmides. Sellest tulenevalt on vaja teada intellektuaalse omandi õiguste tähendust, intellektuaalse omandi kuuluvuse ja kasutamise põhimõtteid.

Ülikooli töötajatele ja üliõpilastele mõeldud õppematerjalis „Intellektuaalne omand teadus- ja arendustöös" on antud valikuline ülevaade autoriõiguse ja tööstusomandi põhimõistetest, arvestades teadus- ja arendustöö tulemuste spetsiifikat, ülikooli praktikat ning korduma kippuvaid küsimusi.

Kindlasti ei saa õppematerjalidest vastust kõikidele praktikas tõstatuvatele küsimustele. Praktikas tekkivate kaasuste puhul tuleb sobiva õigusliku lahenduse leidmiseks arvestada kõikide asjaoludega, mis tulenevad õiguste omajatest, intellektuaalse omandi liigist jne. Küsimuste tekkimisel on soovitav pöörduda käesoleva õppematerjali autori poole.

Autoriõigused Reet Adamsoo ja Tartu Ülikool 2012