Intellektuaalsest omandist saadava tulu jaotamine

Vastavalt Tartu Ülikooli Intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtetele jaotatakse ülikooli intellektuaalse omandi ärlisel eesmärgil kasuatmisest laekunud netotulu 65 osas autoritele ja 15 osas struktuuriüksuse arengufondile. Mitme autori korral jagatakse tasu autorite ja nende struktuuriüksuste arengufondide vahel vastavalt autorite vahel sõlmitud kokkuleppele loomingulise tegevuse määra kohta.

Netotuluna käsitletakse laekumise summat ilma käibemaksuta, millest on maha arvatud üldkulu eraldis ning selle teadustulemuse õiguskaitsega seotud otsesed dokumentaalselt tõendatavad kulud – patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi taotlemise, välja andmise, jõus hoidmise ja kaitse lõpetamisega seotud kulud. Autoritele jaotatav summa sisaldab kõiki väljamaksega seotud üksikisiku makse.

Intellektuaalse omandi ärilisel eesmärgil kasutamine hõlmab nii intellektuaalse omandi litsentseerimist kui võõrandamist. Litsentseerida ja loovutada saab nii tööstusomandit – oskusteave, kaitstav leiutis või kasulik mudel, kaubamärk, kui autoriõigusega kaitstavaid teoseid, andmebaase ja tarkvara. Nii tööstusomandi kui autoriõiguse objektide ärilisel eesmärgil kasutamisest saadavat tulu jaotatakse ühtsete, eelpool nimetatud põhimõtete alusel.

Kui leiutiste ja kasuliku mudeli puhul arvestatakse netotulust enne autoritele väljamaksete tegemist maha õiguskaitsega seotud kulud, siis oskusteabe või autoriõigusega kaitsatavate teoste, andmebaaside ja tarvara puhul õiguskaitse kulusid ei ole.

Käesoleva ajani on ülikooli kõige edukamaks ärilisel eesmärgil kasutatavaks leiutiseks probiootiline piimhappebakter Lactobacillus fermentum ME-3, mille litsentseerimisest saadavast tulust saavad osa nii autorid kui autorite struktuuriüksus. AS Tere kasutab piimhappebakterit ME-3 Tartu Ülikoolilt saadud litsentsi alusel tootesarjas „Hellus".