Retsensendile

Teadusliku teksti loomise üheks osaks on retsenseerimine. Retsenseerimist hõlbustab see, kui lähtuda hinnangu andmisel akadeemilisele tekstile esitatavatest kriteeriumidest.

Üliõpilase teadustöös võiks hinnata, kas...

 • teema käsitlus vastab pealkirjale ja püstitatud ülesannetele
 • autor demonstreerib iseseisva (kriitilise) mõtlemise oskust
 • autor eristab tähtsat vähem tähtsast ja on keskendunud olulisemale
 • kesksel kohal on 2-3 konkreetset probleemi
 • väited on (pädevalt) põhjendatud
 • sõnastus on selge, st sõnum lugejale arusaadav
 • uurimistöö struktuur on loogiline ja tihe
 • keskne mõte seob kirjutise tervikuks
 • keelekasutus on objektiivne ja analüüsiv
 • tekst on viimistletud, veatu
 • autor on väljendanud oma mõtteid oma sõnadega
iDevice ikoon Retsensendi meelespea
 • Otsida ja leida positiivset!
 • Tuua eraldi välja tekkinud küsimused, millele üliõpilane vastab.
 • Väitluses keskenduda töö sisulisele arutelule küsimuste-vastuste vormis.
 • Retsensiooni pikkus võiks olla 1-1,5 lk.