Sissejuhatus

Kolm põhilist liikumisverbi eesti keeles

Eesti keeles on mitmesugust liikumist võimalik väljendada kolme tegusõnaga. Need on tulema, minema ja käima.

„Tulema“ väljendab põhiliselt liikumist rääkija või kuulaja, aga ka mõlema poole. „Rääkija“ asemel võime mõelda ka „kirjutajat“, „kuulaja“ oleks siis „lugeja“.

Lihtne näide: öeldes „Tule vaata ise!“ ootab rääkija, et adressaat tema juurde liiguks.

„Minema“ tähendab tavaliselt aga tulemisele vastupidist suunda – vestlejatest eemale liikumist.

Nii näiteks oodatakse soovitusega „Mine vaata ise!“ vestluskaaslase liikumist soovitajast eemale.

„Käima“ tähendab kõige üldisemalt sinna ja tagasi liikumist, võimalik, et ka mitu korda.

Näiteks sobiks siin lause „Urmas käis möödunud nädalal Taanis.“ Tähendab, et Urmas sõitis sinna ja tagasi ka, transpordiliik või täpne viis, kuidas liiguti, pole sellises lauses oluline.
Mitmekordse edasi-tagasi liikumise näiteks võiks tuua „Tarmo käib ujumas“. See lause annab kontekstiinfot, et räägitakse mitmekordsest, jätkuvast tegevusest.