Hetk


„Ja kui me teadlikult laseme enda valgusel särada, anname alateadlikult teistele loa teha sama. Niipea kui oleme vabanenud oma enda hirmust, vabastab meie kohalolek automaatselt ka teised." (Marianne Williamson)
 

Ausalt ja avameelselt enda hetkeolukorra mõistmisele aitab kaasa:

  • Enda peas üleliigsest mürast vabanemine.
  • Juba praeguses hetkes hea märkamine.
  • Enda rollidest ülevaate loomine, et mõista, milline eluvaldkond vajab kõige rohkem tähelepanu.