Sammud


„Lahing näitas, et plaanid on kasutud, ent planeerimine on asendamatu." (Dwight D. Eisenhower)

Unistuste ja hetkeolukorra vahelise tühimiku täitmisele aitab kaasa:

  • Ideede genereerimine võimaluste avastamiseks.
  • Eesmärkidele ja olulisematele sammudele tähtaegade seadmine.
  • Lubaduse andmise kaudu positiivse sotsiaalse surve kasutamine enda heaks.