6.1.3. III etapp

III etapp- mudelprognooside kriitiline analüüs sünoptikute poolt

Mudelprognoosid arvutab välja arvuti ja nagu juba nägime võib see nii mõnigi kord sisaldada väiksemaid või suuremaid vigu. Näiteks annab globaalmudel GFS vähemalt mõnel korral aastas Eesti piirkonna jaoks ebareaalselt kõrgeid või madalaid õhutemperatuure.

Ilmamudelite vigade avastamisel ja korrigeerimisel tulevadki mängu sünoptikud, kes on hästi kursis oma tööpiirkonna ilmastiku seaduspärade ja iseärasustega. Lisaks omavad sünoptikud erinevalt arvutitest kogemusi ja võivad seega ilmaprognooside koostamisel toetuda ka analoogilistele ilmaolukordadele minevikus.

Nii valmib lõplik laiale tarbijaskonnale mõeldud ilmaprognoos ühelt poolt ilmamudelite väljunditest ning teiselt poolt sünoptikute töö tulemusena.