6.1. Prognoosi koostamise etapid

Ilma prognoosimisega tegeleb sünoptiline meteoroloogia, sellel erialal töötavaid inimesi nimetatakse sünoptikuteks. Ilmaprognooside aluseks on maailma erinevatest piirkondadest kokku kogutud ilmavaatlusandmed, samuti radarite ja satelliitide andmed. Seega eeldab tänapäeva ilmaprognooside koostamine väga suurte andmehulkade kiiret läbitöötamist. Selles on sünoptikutele abiks võimsad arvutid.

Prognooside koostamisel võib eristada kolme etappi:

I etapp- ilma hetkeolukorra analüüs

II etapp- mudelarvutused

III etapp- mudelprognooside kriitiline analüüs sünoptikute poolt

Neid etappe käsitleme järgnevalt põhjalikumalt.