Now showing items 1-16 of 16

  • The asymptotic distribution of the sample correlation coefficient 

   Rõkunova, Olga (Tartu Ülikool, 1997)
  • Stabiilsete jaotuste parameetrite hindamine : magistritöö 

   Krutto, Annika (Tartu Ülikool, 2003)
  • Nihutatud mitmemõõtmeline asümmeetriline Laplace’i jaotus 

   Kilgi, Helle (Tartu Ülikool, 2007)
  • Morfismidest kokorrutiste vahel järjestatud ja additiivsel juhul 

   Reimaa, Ülo (Tartu Ülikool, 2013)
   In mathematics morphisms between various structures are often studied. In particular, the endomorphisms of a structure can be of interest. The collection of endomorphisms of a given structure is a monoid. Studing that ...
  • Operaatorideaalid ning genereerivate hulkade ja genereerivate jadade süsteemid 

   Lillemets, Rauni (Tartu Ülikool, 2013)
   This master thesis aims to study the notions of operator ideals, generating systems of sets and generating systems of sequences and connections between them. The master thesis consists of seven chapters. In the first ...
  • Algebraliste võrrandite lahenduvus radikaalides 

   Paas, Raido (Tartu Ülikool, 2013)
   In the thesis we studied the problem of solving the algebraic equations by radicals { a problem which has interested mathematicians for centuries. In particular we studied the group theory and the eld theory which ...
  • Radon-Nikodymi omadus 

   Martsinkevitš, Julia (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Magistritöös kirjutatakse lahti mõned klassikalised baastulemused Radon–Nikodými omadusega Banachi ruumide kohta. Töös on käsitletud Radon– Nikodými omaduse samaväärsust pidevate lineaarsete operaatorite (Rieszi ...
  • Lipschitzi kujutused ja M-ideaalid 

   Niglas, Heiki (Tartu Ülikool, 2014-08-13)
   Käesolevas magistritöös näidatakse üksikasjalikult, kuidas Nigel J. Kaltoni artiklis [K2, Theorem 6.6] tõestatud teoreemist järeldub positiivne lahendus Dirk Werneri and Heiko Berningeri poolt artiklis [BW] uuritud ...
  • Diameter 2 properties 

   Langemets, Johann (Tartu Ülikool, 2015-05-19)
   The thesis consists of a preliminary part and a main part, which has been organized as follows. Chapter 1 contains an introduction, where we explain our motivation and the goal of the thesis, and present a brief overview ...
  • Lie algebroidid 

   Org, Riina (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Käesolevas magistritöös defineeritakse Lie algebroid ja tuuakse ka mõned näited. Enne Lie algebroidide mõiste andmist defineerime muutkonna ja räägime mitmemuutuja funktsiooni diferentseeruvusest. Edasises defineeritakse ...
  • Normi säilitavate jätkude ühesus 

   Viil, Tauri (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Magistritöös tõestatakse omnibuss-teoreem, mis annab uusi samaväärseid tingimusi Banachi ruumi kinnise alamruumi totaalseks sileduseks. Samuti vaadeldakse normeeritud ruumide ranget kumerust ja siledust ning esitatakse ...
  • n-Lie superalgebrad 

   Lätt, Priit (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Käesolevas magistritöös tuletame meelde mõned Lie algebrate teooria põhitõed ja vaatame selle klassikalise struktuuri üldistusi. Filippov konstrueeris artiklis [7] n-Lie algebra, kus binaarne kommutaator on asendatud ...
  • Elastse tala staatika ja dünaamika 

   Lenbaum, Artur (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Töö esimeses peatükis defineeritakse siirde ja deformatsiooni mõisted ning tuuakse sisse üldistatud jõud. Samas tuletatakse ka diferentsiaalvõrrandid, mida peavad rahuldama üldistatud jõud. Teises peatükis ...
  • Diferentsiaalgeomeetria meetodite rakendused dünaamiliste süsteemide uurimisel 

   Ojaots, Margit (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Käesolev magistritöö põhineb J-M. Ginoux monograafias Differential Geometry Applied to Dynamical Systems [4] kirjeldatud ja artiklites [Diferential geometry and mechanics: Applications to Chaotic Dynamical Systems [5], ...
  • Laplace’i teisenduse kasutamine diferentsiaalvõrrandite lahendamisel 

   Laanemaa, Anna Marita (Tartu Ülikool, 2015-08-11)
   Olgu funktsioon f määratud poollõigus [0, ∞). Funktsiooni f Laplace’i teisenduseks nimetatakse integraalteisendust kujul F (s) = Z ∞ 0 e −st f (t) dt. (1) Parameeter s on üldiselt kompleksarv, kuid käesolevas töös ...