DSpace at University of Tartu is a repository for all electronic materials

search interfaces such as BASE and DART-Europe provide integrated access to millions records worldwide
open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI

Located at University of Tartu Library

 

Recent Submissions

Item
Internationalisation of the Estonian research system through the lens of bibliometric indicators: criticism and policy recommendations
(2024-04-19) Hirv, Tanel; Ukrainski, Kadri, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond
Doktoritöös uuritakse teaduse mõjukust bibliomeetria vaatenurgast, mõõtes teadustööde arvu ning viidete hulka. Töö keskne eesmärk on lahti harutada Eesti teaduse „pusle“ – mõjukuse kasv vaatamata piiratud teadus- ja arendustegevuse rahastamisele. Eesti märkimisväärsed numbrid teaduspublikatsioonide viidatavuses on pälvinud tähelepanu mitte ainult kohalikul tasandil, vaid leidnud kajastust ka prestiižikas üleilmses teadusajakirjas Nature. Seal rõhutatakse, kuidas Eesti on edukalt suutnud tänu rahvusvahelise toetuse ja tõhusate riiklike strateegiate abil kiiresti oma teadusmaastikku muuta, luues inspireeriva pretsedendi teistele, kes soovivad teha sama. Rahvusvahelistumine kerkib selles kontekstis esile kui potentsiaalne pusletükk. Tulemused näitavad tugevat seost rahvusvahelise koostöö ja viidatavuse vahel, seda nii suure kui ka väikese uurimissüsteemiga riikides. Rahvusvahelistes konsortsiumites osalemine on koostöö erivorm, mis avaldab olulist mõju väikeriikide viidatavusele nagu Eesti, Küpros ja Island. Kuigi teadusuuringud konsortsiumites suurendavad oluliselt viidete arvu, tuleb meeles pidada, et suurem osa sellest on kunstlik, sest nendes töödes ulatub kaasautorite arv tuhandetesse. Massautorluse fenomen on ka Eesti teaduse pusle kõige suurem tükk, mis mõjutab enim loodusteadusi ja meditsiini. Lisaks eelmainitule toovad tulemused välja välisrahastuse olulisuse – Euroopa Liidu rahastatud uurimuste raames tehtav rahvusvaheline koostöö on ulatuslikum ning viidatavus kõrgem võrreldes riiklikult rahastatuga. Nende tulemuste valguses on soovituslik jätkata aktiivset osalemist rahvusvahelistes teadusuuringutes, jätkata rahastuse taotlemist Euroopa Liidu raamprogrammidest ning ümberhinnata bibliomeetriliste pingeridade koostamise metoodika võtmaks arvesse massautorlust.
Item
Naturlehre für Landwirthe, Förster und s.w.
(Libau, 1834) Büttner, Johann Georg
Item
Allerhand Ungezogenheiten
(Leipzig : Günther, 1877) Blumenthal, Oskar
Item
Das heutige Russland : Bilder und Schilderungen aus allen Theilen des europäischen Zarenreichs
(Leipzig ; Berlin : Spamer, 1881) Lankenau, H. von, toimetaja; Oelsnitz, L. von der, toimetaja
Item
Wolmar's Vertheidigung und Fall : Geschichtliches Bild aus dem Jahre 1601
(Riga : W. F. Häcker, 1870) Russwurm, Carl
Item
Zur Geschichte des Umgearbeiteter Livländischen Ritterrechts
(Dorpat, 1882) Bruiningk, Hermann von
Item
Statuten des Dorpater Handwerker-Vereins
(Dorpat : E. J. Karow, 1862) Anonymous
Item
Statuten der dritten Sterbecasse in Dorpat
(Dorpat : Laakmann, 1864) Anonymous
Item
Statuten der Zweiten Sterbekasse in Dorpat
(Dorpat : H. Laakmann, 1856) Anonymous
Item
Statuten der Fellinschen Vorschuss- und Spar-Casse
(Dorpat : H. Laakmann, 1869) Anonymous
Item
Romanzen
(Jelgava, 1774) Geisler, Adam Friedrich
Item
Apollo's Gabe : Festspiel zur Eröffnung des Theaters in Riga
(Riia, 1863) Geertz, Wilhelm August
Item
Kurze Erzählungen
(Dorpat : Hermann, 1887) Anonymous
Item
Leitfaden zum Religions-Unterricht für Schule und Haus
(Riga : Kymmel, 1900) Holst, J. E.