Now showing items 1-20 of 698

  • Rakendus tekstide abstraktsuse hindamiseks 

   Siiber, Marten (Tartu Ülikool, 2018-09-01)
   http://prog.keeleressursid.ee/abstraktsus/
  • Punutiste ABC 

   Eisi, Kõiv (Tartu Ülikool, 2016-05-13)
   Käesolev õppematerjal on koostatud juuksuri eriala riikliku õppekava valikmooduli ainete "Punutised" või "Võistlussoengud" toetava õppematerjalina. Õppematerjali saab kasutada ka juuksurieriala riikliku õppekavamooduli ...
  • Lõputöö projekti koostamine Juhendmaterjal haridusteaduste instituudi üliõpilastele 

   Uibu, Krista; Luik, Piret; Voltri, Olivia; Treial, Kristiina (Tartu Ülikool, 2010)
   Juhend on koostatud õppematerjalina haridusteaduste instituudi üliõpilastele toetamaks nende lõputöö projekti koostamist. Seetõttu on anud juhendis käsitletud ainult neid teemasid, mis on vaja tuua välja projektis.
  • Torujupist raketini: sissejuhatus tehnoloogiateadustesse 

   Valder, Viljar; Pilm, Jüri (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Torujupist raketini: sissejuhatus tehnoloogiateadustesse" õppematerjalid
  • Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV 

   Afanasjeva, Hilja; Sõõrd, Ly (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV" õppematerjalid
  • Majutusettevõtte teenindus- ja turundustegevuste planeerimine 

   Viin, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Majutusettevõtte teenindus- ja turundustegevuste planeerimine" õppematerjalid
  • Hinnakujundus ja tulujuhtimine 

   Viin, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Hinnakujundus ja tulujuhtimine" õppematerjalid.
  • Erivajadustega lastele abi osutamise seadusandlus, struktuur Eestis ning sotsiaalvõrgustik 

   Žuravljova, Maria (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Erivajadustega lastele abi osutamise seadusandlus, struktuur Eestis ning sotsiaalvõrgustik" õppematerjalid
  • Multimeedia III (heli- ja videotöötlus) 

   Feklistova, Lidia; Feklistova, Ljubov (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia III (heli- ja videotöötlus)" õppematerjalid
  • Multimeedia II (veebidisain) 

   Feklistova, Lidia; Feklistova, Ljubov (Tartu Ülikool, 2013-12-30)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia II (veebidisain)" õppematerjalid
  • Majapidamistöö juhtimine 

   Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Majapidamistöö juhtimine" õppematerjalid.
  • Toiduturism 

   Tamm, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Toiduturism" õppematerjalid.
  • Teeme ise arvutimänge - algus 

   Feklistova, Ljubov; Feklistova, Lidia; Kull, Tiina (Tartu Ülikool, 2013)
   E-kursuse "Teeme ise arvutimänge - algus" õppematerjalid
  • Multimeedia I (pilditöötlus ja animatsioon) 

   Feklistova, Ljubov; Feklistova, Lidia (Tartu Ülikool, 2013)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Multimeedia I (pilditöötlus ja animatsioon)" õppematerjalid.
  • Andekuse psühholoogia ja pedagoogika küsimusi 

   Sepp, Viire (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
   Kursus koosneb 10 teemast, millest 9 on omandatavad e-õppes. Iga teema kohta on kas slaididega videoloeng ja/või tekstiline õppematerjal (repositooriumis esitatud osaleiselt). Lisamaterjal on esitatud kas linkidena videotele ...
  • Robotics 

   Jõgeva, Janno; Altin, Heilo; Sundla, Siim (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
   Robotics course materials.
  • Computational Physics II 

   Kasemägi, Heiki (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
   E-kursuse materjal.
  • Artificial Muscles 

   Kiefer, Rudolf; Aabloo, Alvo (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
   Course material for "Artificial Muscles" e-course.
  • Bayesi statistika Markovi ahelatega 

   Traat, Imbi; Lepik, Natalja (Tartu Ülikool, 2013-12-10)
   Kursuse eesmärk: tutvustada alternatiivset suunda statistikas - Bayesi statistikat. See matemaatiliselt elegantne lähenemisviis võib pakkuda lahendusi keerulistele praktilistele probleemidele, seda eriti kaasaegsel ...