Now showing items 21-40 of 208

  • Kiirguskaitse 

   Isakar, Kadri; Lust, Merle (2009-10-30)
   Tegemist on BeSt programmi raames valminud e-krususega „Kiirguskaitse“, mille sihtgrupiks on valdavalt Tartu Ülikooli Türi Kolledži ning Avatud Ülikooli üliõpilased. Kursus koosneb kuuest peatükist: I Aatomid, kiirgus ja ...
  • Loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine koolifüüsikas 

   Voolaid, Henn (2009-11-04)
   BeSt programmi toetusel valminud e-kursuse "Loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine koolifüüsikas" õppematerjal.
  • Kasvatus ja arendamine eelkoolieas 

   Ivanova, Jelena (2009-11-05)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse õpieesmärk on: tutvustada üliõpilastele eelkooliealiste laste arengu ja kasvatamise printsiipe. Kursuse käigus käsitletakse laste füüsilist, kognitiivset, keelelist, psühhosotsiaalset ...
  • Statistikapaketi SPSS kasutamine 

   Rootalu, Kadri (2009-11-05)
   Kursuse läbimise järel orienteerub tudeng statistikapaketi SPSS menüüdes; oskab kasutada andmeanalüüsil paketi olulisemaid tehnilisi abivahendeid; oskab valida ja kasutada andmetele sobivaid analüüsimeetodeid; oskab esitada ...
  • Euroopa turismigeograafia 

   Meeras, Liis (2009-11-06)
   BeSt programmi toetusel loodud Euroopa turismigeograafia kursusel on maailma ajatsoone, kogu Euroopa kui turismisihtkohta käsitlevaid materjale ning õppematerjalid Euroopa regioonide lõikes: Lääne-Euroopa, Lõuna-Euroopa, ...
  • Reisiteenuste müük 

   Meeras, Liis (2009-11-06)
   BeSt programmi toetusel loodud kursuse läbimisel omandab õppija teadmised ja oskused reisiteenustest, mida reisibüroo müüb ning vahendab. Ainekursuse läbimise järel on õppija võimeline analüüsima reisibüroos pakutavate ...
  • Deutsch für Theologen 

   Reppo, Kersti; Rebane, Malle (2009-11-06)
   Veebipõhise kursuse „ Deutsch für Theologen“ maht on 3 EAP. Kursusel käsitletakse 5 teemat. Iga teema algab tekstiga ja selle juurde kuuluva sõnastiku ja grammatikaga. Sellele järgnevad enesetestid, auditiivsed testid, ...
  • Maailma turismigeograafia 

   Meeras, Liis (2009-11-09)
   Maailma turismigeograafia veebikursuse materjalid käsitlevad Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Ameerika, Aafrika, Aasia ja Lähis-Ida ning Austraalia ja Okeaania turismigeograafilist eripära ning peamisi iseloomustavaid tegureid, sh ...
  • Kosmosetehnoloogia 

   Voormansik, Kaupo (2009-11-10)
   BeSt programmi raames loodud e-kursuse "Kosmosetehnoloogia" õppematerjalid. Kursus koosneb viiest teemaplokist: 1. Orbitaalmehaanika I. 2. Orbitaalmehaanika II 3. Telekommunikatsioon kosmosetehnoloogias. 4. Transport ...
  • Võõra kuvand Eesti ajaloos trükisõna ja meedia näitel 

   Hiiemaa, Karin; Raudsepp, Anu (Tartu Ülikool, 2009-11-10)
   Lähiajaloo, ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetajakoolituse magistriõppe kursus, 2 AP, arvestus; toimub kevadsemestriti Üldeesmärgid: - Selgitada stereotüüpide tähendust, ajaloolist kujunemist ja arengut; - Selgitada ...
  • Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid 

   Tammeorg, Ruth (2009-11-11)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid" õppematerjalid.
  • Võrdlev sotsioloogia 

   Strenze, Tarmo (2009-11-11)
   BeSt programmi toetusel valminud e-kursuse õppematerjalid.
  • Kvalitatiivse uurimisviisi ajalooline taust ja teoreetilised alused 

   Ilves, Kadi (2009-11-12)
   Õppeaine eesmärgiks on tutvustada kvalitatiivsete uurimismeetodite arengulugu ning olulisemaid teooriaid. Põhiosas on tegemist nn raamatukursusega, millel osalevad tudengid loevad iseseisvalt õppejõu poolt ette antud tekste ...
  • Akadeemilise kirjutamise alused 

   Ilves, Kadi (2009-11-12)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse eesmärgiks on tutvustada esimese kurususe bakalaureuseastme üliõpilastele akadeemilise kirjutamise põhimõtteid ja eripära ning pakkuda võimalust esmaste akadeemilise kirjutamise ...
  • Tantsukompositsioon II 

   Noormets, Mall (2009-11-13)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursusel käsitletakse põhjalikumalt tantsu loomiseks vajalikke teadmisi ruumilises, vormilises ja muusikalises perspektiivis ning koreograafilise materjali analüüsi võtteid.
  • Religiooni ja patopsühholoogia magistriseminar 

   Riistan, Lembi (2009-11-23)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse "Religiooni ja patopsühholoogia magistriseminar" õppematerjalid.
  • Algoloogia 

   Olli, Kalle (2009-12-07)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse eesmärk on anda põhjalik ülevaade vetikate ökoloogiast ja evolutsioonilisest süstemaatikast. Vetikate rakuehitus, morfoloogia ja füsioloogia. Vetikate fülogeneetiline süstemaatika ...
  • Veekogude eutrofeerumine 

   Olli, Kalle (2009-12-07)
   BeSt prograami toetusel valminud e-kursuse õppematerjalid.
  • Õigusalane saksa keel 

   Koorits, Katrin; Žurakovskaja, Netty (2009-12-07)
   Kursuse eesmärgiks on eelkõige erialase sõnavara ning vastavate grammatiliste struktuuride omandamine.
  • Ortopeediline stomatoloogia II 

   Salum, Olev (2009-12-11)
   BeSt programmi toetusel loodud e-kursus sisaldab kontaktõpet (praktikum, seminarid) ja iseseisvat õpet. Iseseisvalt omandatav materjal on esitletud e-õppekeskkonnas (1-6 osa) koos lisamaterjaliga ning elektrooniliste ...