Liv odh död i skogen. Förhållande mellan Rödluvansagan och Märta Tikkanens "Rödluvan"

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Rödluvan från 1986 är en självbiografisk roman av Märta Tikkanen, den finlandssvenska författaren, som fick stor uppmärksamhet på 1970-talet, i mitten av könsrollsdebatten. Enligt Larsson är Tikkanens Rödluvan en bearbetning av både sagan om Rödluvan och författarens eget verk Århundradets kärlekssaga (1978), och dessa texter används som „resonansbottnar”. Hon hävdar att i Rödluvan, liksom i många andra böcker, försöker Tikkanen hitta logiken i en kvinnas liv och Larsson beskriver den som „den mest omfattande av dessa undersökningar”. (Larsson 1997: 166) Clason (1989: 165) skriver att i Grimms Rödluvan har Tikkanen „hittat sin nyckelhistoria” för att tolka sina egna erfarenheter. Enligt henne har Tikkanen „läst den gamla Grimmsagan med nya ögon och häpnat över dess användbarhet” (Clason 1989: 167). Enligt min mening återstår frågor: hur har Tikkanen egentligen använt sagan i sin roman och är det verkligen bara Grimms version som spelar en roll där? På grund av det ska den här uppsatsen ägna sig åt att analysera förhållandet mellan Rödluvansagan och Tikkanens roman. Man kan ana utan större kraftansträngning att basen för Märta Tikkanens roman är den kända sagan om Rödluvan men jag förutsätter att det inte bara är titeln och huvudfigurens namn i romanen Rödluvan som har anknytning till sagan om Rödluvan. Syftet med uppsatsen är att analysera förhållandet mellan Rödluvansagan(s olika versioner) och Tikkanens Rödluvan. Min frågeställning består av en övergripande frågeställning och fyra delfrågeställningar: Vilken funktion har Rödluvansagan och välbekanta tolkningar av den i Tikkanens roman? 1. Vilka konkreta paralleller finns mellan Rödluvansagan och romanen? 2. Vilka sagoversioner har lämnat spår i Tikkanens roman? 3. På vilket sätt förekommer Rödluvansagans djupare mening i romanen och vilken funktion har tolkningar av sagan därvid? 4. På vilket sätt åstadkoms den feministiska sagokritiken i romanen?

Description

Keywords

Rödluvan, Märta Tikkanen, Feminism

Citation