Haiglapatsientide arvu prognoosimine ARIMA tüüpi mudelitega

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk oli prognoosida igakuist Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglapatsientide arvu neljal ravierialal kuni üks aasta ette. Vaadeldi otorinolarüngoloogia, pediaatria, sisehaiguste ning üld- ja plastikakirurgia erialasid. Põhieesmärgiks oli leida sobivad ühemõõtmelised ARIMA tüüpi prognoosmudelid. Lisaks prooviti prognoose täpsustada, kasutades lineaarset regressiooni ARIMA tüüpi vigadega, võttes regressoriks Eesti Haigekassa poolt aastaks tellitavate ravijuhtude arvud vastavatel erialadel. Iga eriala jaoks valiti parim ühe- ja mitmemõõtmeline mudel ning võrreldi nende täpsust aastaste prognooside ruutkeskmiste vigade põhjal. Saadud mudelite abil leiti prognoosid valimiväliseks aastaks 2018 koos prognoosiintervallidega.

Description

Keywords

Citation