Metanooli oksüdeerimine aerogeelist sünteesitud süsinikule sadestatud plaatina-praseodüümoksiid nanokatalüsaatoril 0,5 M väävelhappelahuses

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töös uuriti, mil määral sobib aerogeelist sünteesitud süsinikule sadestatud plaatina-praseodüümoksiidi nanokatalüsaator kasutamiseks metanooli kütuseelementides. Materjali uuriti füüsikaliste karakteriseerimise meetoditega (röntgendifraktsioonanalüüs, eripinnamõõtmised, termogravimeetriline analüüs) ja elektrokeemiliste uurimismeetoditega (tsükliline voltamperomeetria, kronoamperomeetria). Leiti, et materjalil on head omadused metanooli oksüdeerimiseks ja seda oleks võimalik kasutada katalüsaatormaterjalina metanooli kütuseelementides. Materjali omadused metanooli oksüdeerimiseks olid paremad kui kommertsiaalsel materjalil, ent samas kehvemad kui mõningatel kirjanduse ülevaates kirjeldatud teistel sarnastel materjalidel.

Description

Keywords

komposiitkatalüsaator, plaatina, praseodüümoksiid, metanooli oksüdeerimine

Citation