Pärmigeneetika: pärmiseen Schizosaccharomyces pombe


 
Tiina Tamm
vanemteadur
Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
TÜ LOTE
2013

Maht: 0.15 EAP (4 akadeemilist tundi õppija tööd)
Sihtrühm:geenitehnoloogia ja bioloogia (molekulaar- ja rakubioloogia eriala) magistriõppe üliõpilased
Eesmärk: õpiobjekt toetab materjali omandamist ning aitab üliõpilastel ette valmistuda praktikumideks
Õpiväljundid: õpiobjekti läbinud õppija oskab selgitada Schizosaccharomyces pombe elutsüklit ja paardumistüübi vahetumist ning teab selle pärmiseene uurimiseks kasutatavaid meetodeid
 
Õpiobjekt
  • tutvustab pärmiseene Schizosaccharomyces pombe genoomi organisatsiooni
  • annab ülevaate S. pombe elutsüklist
  • iseloomustab täpsemalt paardumistüüpe ja paardumistüübi vahetumist
  • kirjeldab tsütoskeleti organisatsiooni ja selle dünaamikat rakkude jagunemisel
  • annab ülevaate S. pombe uurimiseks kasutatavatest meetoditest