Kuidas sisupaketti kujundada?

Hea sisupakett on kujundatud ühtsena ja õppijasõbralikult

Sisupaketi kujundamine hõlmab endas materjali struktureerimist, olulise rõhutamist, visuaalse tasakaalu loomist ja sihtrühmale sobivaks disainimist. Sisupaketi struktuurist, teemadest ja ka mahust annab õppijale hea ülevaate sisukord. Sisukorrast sunnivad õppijat edasi liikuma sisukad ja huvitavad pealkirjad.

Õppijasõbralikus sisupaketis on orienteerumine ning liikumine lihtne ja intuitiivne. Vajadusel saate lisada vastavad juhised või selgitavad tekstid. Näiteks peavad olema selgelt äratuntavad veebiviited ning nupud/tekstid sisupaketis liikumiseks, video-ja audioklippide käivitamiseks, ülesannete sooritamiseks. Kui sisupaketis on hüperlingid teistele internetis paiknevatele materjalidele, võiksid need avaneda eraldi veebilehitsejaaknasse või sisupaketi enda lehekülje sisse nn välise veebilehena - siis jääb alati algne õppematerjal avatuks ning väheneb võimalus internetti ära eksida.

Kindlasti on kasutajasõbralikus sisupaketis järgitud ühtseid disainipõhimõtteid, pole liialdatud erinevate värvidega ning fontidega. Õppija pilk peaks peatuma sisupaketi kõige olulisematel osadel. Lihtne, kuid kaunis kujundus loob õppimiseks hea meeleolu. Atraktiivne avaleht suunab õppijat sisupaketiga edasi tutvuma.

Tekst

 • Pealkirjad on sisukad ja ülejäänud tekstist esile tõstetud, vaatama kutsuvad.
 • Tekst on liigendatud (tekstilõikude pikkuseks on maksimaalselt 10 rida).
 • Pealkirjade, lõikude ja peatükkide vahel on selged vahed.
 • Ühes peatükis on käsitletud vaid ühte põhiteemat.
 • Võimalusel on kasutatud loendeid (kuid ärge muutke tervet õppematerjali üheks pikaks loeteluks, sest õppija peab sellest iseseivalt aru saama).
 • Kasutatud on sans serif fonte: nt Verdana, suurusega 10 (Verdana on laiem ja ekraanilt kõige paremini loetav).
 • Oluline tekst on rõhutatud rasvase või värvilise kirjaga (vältida tuleb allajoonimist ja läbivaid suurtähti).
 • Tekst on joondatud vasakule (mitte mõlema serva järgi; siis ei teki sõnade vahele üleliigset tühja ruumi).
 • Tekst on esitatud väiksemate osadena - võimalusel ekraanisuuruste lehekülgedena.
 • Viidatud internetilehekülgede veebiaadressid on pikalt välja kirjutatud ja viidatud leheküljed avanevad uues aknas.
 • Vajadusel on viidatud kasutatud algallikatele.

Graafika

 • Sisupaketi avalehel võiks olla piltpealkiri (banner) või lihtsalt teemakohane pilt.
 • Joonistel ja tabelitel on all- või pealkirjad.
 • Piltidel on kasutatud ALT-tekste (need ilmuvad nähtavale kursoriga pildile liikudes ja ekraanilugemisprogrammides).
 • Pildid on üldlevinud formaadis (jpg, gif, png).
 • Pildid on funktsionaalsed (toetavad õppimist), kvaliteetsed ja sobiva suurusega.
 • Pildid on paigutatud teksti suhtes nii (teksti kõrvale), et nad ei võtaks liiga palju ruumi.
 • Kui sisupakett on loodud mingi programmi/projekti raames, on vajalik lisada avalehele ka programmi/projekti logo. Pidage meeles, et logosid ei tohi enda suva järgi muuta, lõigata, vähendada. Samuti võib soovida teie töökoht enda logo lisamist.
 • Vajadusel on viidatud pildi päritolule.

Audio ja video

Audioklipina võib õpiobjekti lisada näiteks kõnet või muusikat. Heli vahendusel saab edastada informatsiooni, tuua näiteid või esitada audioklipi kohta käivaid küsimusi/ülesandeid. Arvestada tuleks ka nende õppijatega, kel tehnilistel või tervislikel põhjustel pole võimalik audioklippi kuulata - olulisem info peaks olema dubleeritud näiteks tekstina.

Sisupaketti lisatud audioklipp peaks olema:

 • funktsionaalne (teema omandamiseks vajalik)
 • piisavalt lühike, et oleks kuulaja poolt jälgitav
 • müra- ja segajatevaba
 • selgeks kuulamiseks piisava helinivooga
 • sobivas tempos
 • selge diktsiooniga kõnega
 • õppija poolt kontrollitav (peatatav, keritav)
 • üldlevinud formaadis (mp3, wav)
 • vajadusel viidetega algallikatele

Audioklippe on võimalik salvestada näiteks tasuta programmiga Audacity (http://audacity.sourceforge.net/download/).

Videona võib esitada loengut (videoloengus on enamasti video sünkroniseeritud staatiliste piltidega, näiteks esitluse slaididega http://chuck.ut.ee:8080/ess/echo/presentation/6c5660c5-1ea2-46f3-a092-637c54fb3d26), näitlikustada õpitavat või demonstreerida protsesse vm. Vastava tarkvara abil on lihtne videona salvestada nii õppejõu pilti, juttu kui arvutiekraanil toimuvat (ekraanivisiooni) (http://dspace.utlib.ee/dspace/flashstreamview/bitstream/handle/10062/8979/EM0_741.wmv?sequence=1).

Sisupaketti lisatud video peaks olema:

 • funktsionaalne (teema omandamiseks vajalik)
 • piisavalt lühike, et oleks õppija poolt jälgitav
 • müra- ja segajatevaba
 • selgeks kuulamiseks piisava helinivooga
 • sobivas tempos
 • selge diktsiooniga kõnega
 • kvaliteetse pildiga
 • sobivate plaanidega ning võttenurkadega
 • õppija poolt kontrollitav (peatatav, keritav)
 • üldlevinud formaadis (flv, mp4, wmv, avi)
 • vajadusel on viidatud algallikatele

Värvid

Värvid muudavad sisupaketi atraktiivsemaks ja toovad esile olulise info. Ärge kasutage ühes sisupaketis üle viie erineva värvitooni - mida vähem, seda parem. Valitud värvid peavad üksteisega kokku sobima ning selgelt eristuma. Arvutiekraanil kasutamiseks sobivad taustaks paremini hallikad toonid, säravvalge taust väsitab silmi. Värvuse mittenägemine ei tohiks üldjuhul takistada õppimist (vaegnägijad, värvipimedad, must-valge trükk jm).

 • Kasutatakse pigem tagasihoidlikku värvigammat.
 • Vältige mustrilisi taustapilte ja erksaid taustavärve.
 • Kasutage kontrastseid teksti- ja taustavärve.
 • Muutke hüperlingid võimalusel traditsiooniliselt siniseks.

(Lynch & Horton, 2009)