Millest sisupakett koosneb?

Sisupaketi struktuur

Enamasti sisaldavad sisupaketid järgmisi osi:

  • avaleht: pealkiri, teema nimetus, sihtrühm, andmeid autori kohta (nimi, loomise aasta, töökoht, kontaktandmed), eesmärgid/väljundid, vajalikud eeltingimused, sisupaketi lühitutvustus, info sisupaketi läbimiseks kuluva aja kohta
  • sisukord: teemade loetelu, millest on võimalik liikuda otse vastavale leheküljele
  • sisu: õppematerjalid, viited teistele teemakohastele veebilehekülgedele ja lisafailidele, harjutused, viiteid kasutatud algmaterjalidele jne.

Sisupakett võiks olla üles ehitatud vastavalt SCATE mudelile (Mimirinis & Dafoulas, 2005) ehk SÕKAL mudelile (Olga Schihalejev, 2010):

  • Scope ehk Sissejuhatus (sissejuhatus, eesmärgid, eeltingimused, nõuded)
  • Content ehk Õppematerjalid (tekst, audio, video, graafika, animatsioon jne)
  • Activity ehk Kinnistamine (tegevused õpitava kinnistamiseks, harjutamiseks, enesekontrolliks ja rakendamiseks: nt ülesanded, ka praktilised harjutused, enesetestid)
  • Thinking ehk Arutlemine (reflekteerimine ja arutlemine: nt teksti integreeritud küsimused ja mõtlemisülesanded)
  • Extra ehk Lisamaterjalid (viited lisamaterjalidele)

Nimetatud komponendid peaks sisupaketis kindlasti sisalduma, kuid mitte alati eraldi osadena või täpselt sellises järjekorras. Erinevad osad võivad olla põimitult ja esineda korduvalt.

Sisupaketi struktuur peegeldub sisukorras ja seda tutvustatakse sisupaketi avalehel.
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/14201/index.html
iDevice ikoon
Mõelge enda sisupaketi struktuuri peale. Kirjutage endale välje SCATE ehk SÕKAL mudel ja lisage iga osa juurde märksõnadena, millised komponendid teie sisupaketis olema hakkavad.