Sisupaketi maht

Iga õppeaine jaoks on ette nähtud teatud hulk õppija töö tunde. Seetõttu on oluline arvestada, palju aega kulub õppijal sisupaketi läbimiseks ja õpiväljundite saavutamiseks. Püüdke lahti kirjutada kõik tegevused, mis kaasnevad sisupaketi kasutamisega: tekstide läbitöötamine (mõtestatud mitmekordne lugemine), mõtlemisülesannete läbitegemine, enesetestide ja praktiliste ülesannete sooritamine, videoklippide vaatamine (videoklipi pikkus pluss edastatava materjali omandamiseks kuluv aeg), audio kuulamine (audioklipi pikkus pluss edastatava materjali omandamiseks kuluv aeg), lisamaterjali uurimine jne.

Arvestage sellega, et 1 lehekülg teksti on umbes 300-400 sõna. Õppija loeb minutis u 50 sõna keerulist teksti. See teeb 45 minutiga (1 akadeemiline tund) 2250 sõna ehk u 5-7 lehekülge. Arvutist lugemine on aga 30% aeglasem – 45 minutiga u 4 lehekülge teksti (Rountree, 1994). Kui mahukaid sisupakette te õppijale üldse pakkuda saate?

Kuna õppija suudab tähelepanu hajumata keskenduda ühele tegevusele u. 15 minutit, peaks sisupakett olema disainitud nii, et võimaldaks erinevaid õpitegevusi. Selleks peaks loetav tekst vahelduma mõtlemisülesannetega, videoklippidega, harjutustega, praktiliste ülesannetega. Lisaks õppija haaratusele kindlustavad need tegevused ka õpitu reflekteerimise, kinnistamise ning rakendamise.

Ühe sisupaketi läbimine võiks ideaalis nõuda u 4 tundi õppija tööd. Vajadusel võite ühe sisupaketi jaotada väiksemateks osadeks - eraldi sisupakettideks.

iDevice ikoon
Mõelge, kui mahuka sisupaketi te teha plaanite. Kirjutage endale välja kõik õppija tegevused ning püüdke määratleda nende peale kuluv aeg.