DSpace at University of Tartu

Search interfaces such as BASE and DART-Europe provide integrated access to millions records worldwide. The availability of this content to local and global audiences, is possible thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations. DSpace issues permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI. Located at University of Tartu Library.
 

Recent Submissions

Item
Performance measurement systems in supply chain management: the case of Hitachi Energy
(Tartu Ülikool, 2024) Polikarova, Maria; Eerma, Diana, juhendaja; Chebotareva, Mariia, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
Item
Materiality assessment in sustainability reporting of EU forest companies
(Tartu Ülikool, 2024) Mahmoud, Hagar Saadeldin Lotfy; Chebotareva, Mariia, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
Item
Success factors of unicorn companies in the Baltic states
(Tartu Ülikool, 2024) Gailuma, Ance; Eerma, Diana, juhendaja; Chebotareva, Mariia, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
Item
Corporate crisis management under external shocks - the case of Ida-Viru county hospitality companies
(Tartu Ülikool, 2024) Esaulov, Daniil; Kantšukov, Mark, juhendaja; Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond; Tartu Ülikool. Majandusteaduskond
Item
Usu leidmine vangistuses endiste Tartu Vangla kinnipeetavate näitel
(Tartu Ülikool, 2024) Ansberg, Margot; Karo, Roland, juhendaja; Volkonski, Immanuel, juhendaja; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond; Tartu Ülikool. Usuteaduskond
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, mis asjaoludel ja motiividel pöörduvad vangi sattunud inimesed usku. Teiseks oluliseks eesmärgiks oli selgitada, kuidas vanglas usku pöördunud inimesed peale vabanemist hakkama saavad. Autor uuris, kas ja kui kindlalt vanglast vabanenud usu juurde püsima jäävad ja millist mõju avaldab see seaduskuuleka elu elamisele. Selleks püstitas autor kolm suurt uurimusküsimust: mis asjaoludel pöörduti vanglas usu juurde (s.o mis olid pöördumise motiivid)? Kui siiraks saab erinevate dimensioonide lõikes hinnata pöördunute usku? Kuidas mõjutab leitud usk inimese suhtumist oma minevikutegudesse ja tulevikku? Uurimistöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast.
Item
Untersuchungen über die Wirkungen des Tuberculins
(St. Petersburg, 1891) Unverricht, Heinrich
Item
Entwickelungsgeschichte der Israelitischen Gemeindeschule zu Riga
(St. Petersburg, 1894) Ehrlich, Adolf
Item
Schloss Kalzenau
(Riia, 1898) Löwis of Menar, Karl von