Probleemi asetus

Peamine rõhk on ülevaatel finantsandmetele sobida võivatest jaotustest. Seejuures keskendume ainult ühemõõtmelistele jaotustele. See on tingitud kursuse väikesest mahust ja asjaolust, et mitmemõõtmeliste jaotuste korral on tähtsaimaks küsimuseks tunnustevaheline sõltuvus, mis omakorda nõuab täiendavat käsitlemist.

 

Miks just selline probleemi püstitus? Oma olemuselt on finantsandmed sageli mitmemõõtmelised ning sõltuvuse modelleerimine oluliselt keerukam probleem võrreldes ühemõõtmeliste jaotuste mudeldamisega.

 

Kursuse maht on piiratud ning seetõttu ei ole ehk eriti mõttekas keskenduda kõigele samas kordagi süvitsi minemata.

 

Mitmemõõtmelistest jaotustest ning sõltuvusest annab ülevaate kursus Mitmemõõtmelised jaotused (MTMS.01.089).