Teadmiste kontroll

Märgista KÕIK õiged vastused
Peale valitud mudeli parameetrite hindamist leidis tudeng neid hinnanguid kasutades, et teda huvitava sündmuse toimumise tõenäosus aasta jooksul on nullilähedane. Kontrollandmestiku põhjal aga selgus, et nimetatud sündmus järgmisel aastal siiski toimus. Milles võis olla probleem?
Mudeli diagnostika jäi tegemata. Seega pole teada, kas mudel ka andmetega sobis.
Toimus muutus andmete jaotuses
Probleemi polnudki. Ka väga väikese tõenäosusega sündmus võib vahel toimuda.



Logaritmiline ja tavaline tulusus...
...ei ole võrreldavad
...on tüüpiliselt lähedased, ent logaritmiline tulusus on alati väiksem (või võrdne)
...on mõlemad kasutatavad, ent tulususe eelis logaritmilise tulususe ees on, et kahe järjestikuse ajavahemiku vastasmärgiga tulusused märgivad, et väärtus ei muutunud.